Oxfam Novib legt politieke partijen langs humanitaire meetlat

  • 29 november 2016

VVD en PVV scoren het slechtst, CDA en SP matig

Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht legt Oxfam Novib de concept verkiezingsprogramma's van de 8 grootste politieke partijen alvast langs de humanitaire meetlat. De Oxfam Novib Humanity Checker, ontwikkeld en uitgevoerd door Kaleidos Research, laat zien of politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's internationale verdragen over de rechten van vluchtelingen respecteren. De PVV en VVD scoren ronduit slecht, SP en CDA halen geen voldoende, zo blijkt uit de Humanity checker en het bijbehorende rapport.

Totaal scores politieke partijen :
D66 8
CU 8
GroenLinks 8
PvdA 7
SP 5
CDA 4,5
VVD 2,5
PVV 0

PVV en VVD

De PVV lapt internationale mensenrechtenverdragen volledig aan de laars en scoort daarmee een 0. VVD tornt aan de kern van het VN-Vluchtelingenverdrag door het recht op asielaanvragen in Europa af te schaffen. Hiermee komt de partij uit op een zeer schamele 2,5 op de Oxfam Novib Humanity Checker. Het CDA scoort matig door het verzinnen van de zogenaamde 'ontheemdenstatus' en holt daarmee het verblijfsrecht van vluchtelingen uit. Op deze faux pas na doet het programma van het CDA geen inbreuk op de rechten van vluchtelingen, maar voor een hoger cijfer dan een 4,5 moet de partij meer aandacht besteden aan de rechten van vluchtelingen. Bij de SP is de bescherming van kwetsbare vluchtelingen (waaronder ook ongedocumenteerden) is bij de partij in goede handen, maar ook hier komen niet alle thema's die vluchtelingen aangaan voldoende aan bod. De partijen wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan het creƫren van veilige vluchtroutes, bescherming tegen terugzending naar vervolging, bescherming tegen willekeurige detentie en aan gezinshereniging.

De andere partijen

De PvdA scoort als eerste een ruime voldoende met een 7. De partij besteedt veel aandacht aan de aanpak van wereldwijde armoede, conflicten en andere grondoorzaken van ontheemding. De Christen Unie, D66 en GroenLinks voeren de lijst aan met een ruime 8. De drie partijen maken zich hard voor integratie voor vluchtelingen (bij GroenLinks en D66 zelfs inclusief toegang tot de arbeidsmarkt) vanaf het moment van aankomst en niet pas na het verkrijgen van een verblijfsstatus.

Farah Karimi, Algemeen Directeur Oxfam Novib: "Mensen op de vlucht hebben veilige vluchtwegen en bescherming van hun mensenrechten nodig. Maar de plannen van Europese Unie en Nederlandse overheid zijn vooral gericht op het ontmoedigen van deze mensen om naar Europa te komen. Verplichtingen ten opzichte van vluchtelingen worden uitbesteed aan arme landen in de regio die nu al 86% van de vluchtelingen wereldwijd opvangen. En er zijn afspraken gemaakt om vluchtelingen tegen te houden met landen die het zelf niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Dit moet anders. Nederland en andere Europese landen moeten hun eerlijke bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Daarom is van groot belang dat politieke partijen op weg naar verkiezingen volgend jaar aangespoord worden om zich te committeren aan een eerlijker vluchtelingenbeleid."

De Humanity Checker

De humanity checker laat zien of de Nederlandse politieke partijen in hun plannen de rechten van vluchtelingen beschermen en bevorderen of juist nog verder ondermijnen. De partijen die na 15 maart de coalitieonderhandelingen aangaan moeten ervoor zorgen dat er in het nieuwe regeerakkoord ruimschoots aandacht komt voor de aanpak van grondoorzaken van ontheemding zoals armoede en conflict, voor veilige vluchtwegen door middel van onder andere hervestiging, een rechtvaardige asielprocedure (inclusief snelle gezinshereniging) en toekomstperspectief voor vluchtelingen.

Aangezien nog niet alle partijen hun programma's hebben vastgesteld, kunnen partijleden met de uitkomsten van de Humanity Checker het verkiezingsprogramma van hun partij humaner maken.

Noot voor de redactie: Farah Karimi is beschikbaar voor interviews, bijgesloten zijn de rapporten van Kaleidos Research en Analyse rapport van Oxfam Novib.

De scores zijn berekend aan de hand van de conceptprogramma's van de partijen. Zodra van alle partijen de definitieve programma's zijn vastgesteld, worden de scores nogmaals berekend en krijgen de programma's een definitief eindcijfer.

Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683

Bron: Oxfam Novib, 29 november 2016

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies