Oxfam Novib en IKEA Foundation partnerschap om noodhulp te verbeteren

  • 20 mei 2016

Leidende rol voor plaatselijke organisaties

Oxfam Novib start met steun van IKEA Foundation een innovatief programma om te zorgen dat lokale organisaties in Uganda en Bangladesh beter in staat zijn te reageren op crisissituaties, van overstromingen tot grote aantallen mensen die op de vlucht slaan voor conflicten. Het programma duurt 3 jaar en IKEA Foundation stelt 7,3 miljoen euro beschikbaar.

De aankondiging komt vlak voor de Wereld Humanitaire Top die maandag in Istanbul begint. Politici, hulporganisaties en door rampen getroffen gemeenschappen zullen daar bespreken hoe het groeiende aantal, steeds complexere crises in de wereld het beste aangepakt kan worden. Naar schatting hebben 125 miljoen mensen op dit moment noodhulp nodig. Het international humanitaire systeem staat daardoor nagenoeg op springen.

Oxfam Novib heeft een lange ervaring in het werken met partnerorganisaties, die direct noodhulp kunnen verlenen bij noodsituaties. Dit nieuwe programma is een onderdeel van Oxfam’ Novib’s voornemen om lokale organisaties in staat te stellen om een leidende rol te nemen in humanitaire operaties, met steun van de internationale humanitaire gemeenschap

Met de bijdrage van IKEA Foundation kan Oxfam Novib haar 60-jarige ervaring in het verlenen van noodhulp beschikbaar stellen aan lokale organisaties in Uganda en Bangladesh, zodat zij zelf hulp aan slachtoffers van crises kunnen geven, zoals water en toiletten, voedsel, onderdak en contante bijdragen in het primaire levensonderhoud.

Het uiteindelijke doel is om enerzijds te zorgen dat mensen in kwetsbare landen beter zijn voorbereid voor noodsituaties, en om de erkenning van lokale en nationale organisaties binnen het wereldwijde humanitaire systeem te versterken. Daarbij hoort ook een groter aandeel in de beschikbare humanitaire fondsen die lokale organisaties van internationale donoren ontvangen. Nu is dat slecht 0,2%. Het overgrote deel gaat nu naar VN organisaties en andere internationale organisaties zoals het Rode Kruis, Save the Children en Oxfam, die beter in staat worden geacht om noodhulpoperaties te leiden. Oxfam Novib heeft binnen de Oxfam Confederatie afgesproken dat in 2018 30% van haar humanitaire fondsen naar lokale organisaties gaat, tegen 20% nu.

‘We zijn heel blij dat we samen met IKEA Foundation lokale gemeenschappen in Uganda en Bangladesh kunnen helpen zich beter voor te bereiden op noodsituaties’, zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. ‘Plaatselijke en nationale actoren kunnen het snelst reageren en zij kennen de situatie ter plekke beter dan internationale hulpverleners. Wat wij hen kunnen bieden is onze ervaring in humanitaire hulpverlening, de middelen om zich voor te bereiden en toegang tot donoren.’

‘Steeds meer mensen hebben dringend hulp nodig, door het groeiend aantal crisissen en door klimaatverandering, maar het humanitaire systeem is overspannen. Het opvoeren van de capaciteit van plaatselijke organisaties is de beste manier om te zorgen dat de juiste hulp snel terecht komt bij de mensen die dat het hardst nodig hebben.’

Per Heggenes, CEO van IKEA Foundation zegt: ‘Er is een enorm potentieel om de efficiency en de kwaliteit van noodhulp te verbeteren, door plaatselijke actoren in hun kracht te zetten en de paraatheid voor rampen te vergroten. Lokale organisaties zijn vaak beter in staat directe noodhulp te geven, omdat ze ter plekke zijn en de gemeenschap en de cultuur kennen.’

‘We zijn echt enthousiast om dit partnerschap met Oxfam Novib te starten, vooral omdat klimaatverandering er toe leidt dat rampen vaker voorkomen, wat het nog belangrijker dan ooit maakt dat we effectief kunnen reageren. Wij geloven dat dit programma families zal helpen weer sneller op te krabbelen en dat kinderen die door een crisis getroffen worden weer sneller een plek hebben die ze thuis kunnen noemen.’

Bangladesh en Uganda zijn voor dit programma gekozen omdat deze landen kwetsbaar zijn voor crises die niet de media halen, maar het leven van miljoenen mensen overhoop halen. Beide landen worden getroffen door overstromingen en droogtes en klimaatverandering zal deze rampen allen maar doen toenemen en meer mensen dwingen hun huis en landbouwgrond te verlaten. Uganda herbergt meer dan een half miljoen vluchtelingen die gevlucht zijn voor de conflicten in Zuid Sudan en DR Congo. In Bangladesh zijn ook honderdduizenden mensen ontheemd.

Het door IKEA Foundation gesteunde programma maakt het mogelijk voor Oxfam Novib om haar kennis en netwerken te delen met lokale humanitaire organisaties – bijvoorbeeld door samenwerking op landen-en districtsniveau te faciliteren, methoden te ontwikkelen en middelen bij elkaar te brengen en uitwisseling tussen specialisten mogelijk te maken. De terreinen waarop Oxfam Novib kennis kan aanbieden lopen van cash programma’s, watervoorziening in conflictgebieden, tot het opzetten van een robuust monitoring systeem en het beheren van de financiën. Het programma zal er ook aan bijdragen dat lokale organisaties gezien gaan worden als belangrijke partners op internationaal niveau.

Rond de 76.000 mensen zullen profiteren van dit initiële driejarige programma, maar Oxfam Novib hoopt dat het zal aantonen dat het verschuiven van middelen van internationale organisaties naar plaatselijke groepen een omslag kan betekenen in de manier waarop humanitaire hulp wordt geleverd.

Bron: Oxfam Novib, 20 mei 2016

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies