Oxfam Novib en CIVICUS: Vrijheid van burgers wereldwijd in verdrukking

  • 30 september 2016

Alarmerend rapport en expert meeting over Civil Society bij 60 jarig bestaan Oxfam Novib

In steeds meer landen staan vrijheden van burgers steeds verder onder druk. Maatschappelijke groepen en activisten worden gedemoniseerd door ze weg te zetten als terroristen, verraders, of buitenlandse pionnen. Dat stelt CIVICUS in haar rapport The State of Civil Society 2016, dat maandag 3 oktober wordt gepresenteerd tijdens een expert meeting van Oxfam Novib over dit onderwerp. Minister Ploumen gaat op deze bijeenkomst in debat met CIVICUS voorman Danny Sriskandarajah.

Geweld tegen activisten en hulporganisaties

Met 185 moorden in o.a. Brazilië, Colombia, Honduras, Peru en de Filipijnen was 2015 het dodelijkste jaar ooit voor milieuactivisten. In 2015 werden bovendien 110 journalisten vermoord en stierven 156 mensenrechtenactivisten door moord of in detentie. Strijdende partijen in conflictsituaties hebben steeds minder respect voor medewerkers van maatschappelijke organisaties, waardoor zij vaker gevaar lopen. Internationale afspraken over neutraliteit en het recht om hulp te bieden verdwijnen naar de achtergrond, zoals bleek uit de bombardementen op ziekenhuizen van Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis in Afghanistan, Jemen en Syrië. Het aantal medewerkers van humanitaire organisaties dat werd gedood groeide van 35 in 1997 tot 190 in 2014.

Sriskandarajah: ‘Vorig jaar was een somber jaar voor het maatschappelijk middenveld. Vooral voor activisten die het aandurven om op te staan tegen economische en politieke elites. Verschillende moedige, en meest inspirerende activisten betaalden de ultieme prijs, simpelweg, omdat ze hun recht om zich te organiseren uitoefenden.’

Beperking vrijheden

Zo werd dit jaar landrecht activiste Berta Cáceres in Honduras gedood, die zich verzette tegen de Agua Zarca dam, die duizenden inheemse bewoners van hun landrechten berooft. De afgelopen drie jaar werden in zestig landen wetten voorgesteld of aangenomen om de vrijheid van vergadering of de financiering voor maatschappelijke organisaties in te perken.

Door de ‘war on terror’, de focus op nationale veiligheid, maar ook door polarisering, verregaande privatiseringen en machtsverschuivingen op het wereldtoneel worden wereldwijd de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en de vrijheid van vereniging steeds verder ingeperkt. Dit ondermijnt de rol van het maatschappelijk middenveld, als een onmisbare tegenmacht voor ongebreidelde macht van overheden of bedrijven.

Kritische stemmen

‘Ruimte voor burgers om zich te organiseren en op te komen voor hun rechten is de zuurstof voor een gezonde samenleving, waar ruimte is voor kritische stemmen’, zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. ‘Als burgers zich niet kunnen organiseren en regeringen en private sector verantwoordelijk houden, dan zal de kloof tussen ‘haves en ‘have nots’ alleen maar groter worden. En dat is een bedreiging voor de gehele wereldwijde samenleving.’Opkomen voor burgerrechten

Opkomen voor burgerrechten

CIVICUS voorman Sriskandarajah: ‘We moeten als maatschappelijk middenveld wereldwijd nieuwe antwoorden vinden op de groeiende dreiging. We moeten ons verzetten tegen juridische inperking van vrijheid, we moeten onze onafhankelijkheid, onze stem en de financiering van ons werk beschermen. Maar we moeten ook de harten en de geesten van burgers winnen. We moeten de demonisering tegengaan en mensen overtuigen van het belang van onze vrijheden en de mogelijkheid om ons te organiseren.’

Tijdens de bijeenkomst worden ook de resultaten van het onlinedebat De Kracht van Tegenmacht gepresenteerd door Bart Romijn, directeur van Partos, de brancheorganisatie van ontwikkelingsorganisaties in Nederland en partner van CIVICUS. ‘Meer dan ooit moeten we nationaal en internationaal de krachten bundelen om onze vrijheden te bewaken.’

Noot voor de redactie:
• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib, 06 5117 5316.
• Oxfam Novib organiseert op maandag 3 oktober ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan de expert meeting ‘Strengthening Civil Society’. Lokatie: De Regentes, Den Haag, 13:00-18:00 uur. Journalisten zijn welkom, interviews met de secretaris-generaal van CIVICUS, Danny Sriskandarajah, of Farah Karimi zijn mogelijk. Graag vooraf aanmelden.
• Het CIVICUS rapport kunt u hier vinden
• CIVICUS is een wereldwijde alliantie voor burgerparticipatie en richt zich op het versterken van het maatschappelijk middenveld en burger-actie.
• Partos is partner van Civicus in Nederland en brengt  Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties samen, die werken aan een eerlijke, inclusieve en duurzame wereld. Partos zette met nationale en internationale organisaties het Civic Space platform op en ontwikkelde een innovatieprogramma, The Spindle om nieuwe strategieën op te zetten voor het maatschappelijk middneveld.
• Samen met Both Ends en Action Aid startte Partos het online debat ‘De kracht van Tegenmacht’ op Vice Versa.


 

Bron: Oxfam Novib, 30 september 2016

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies