Oxfam maakt zich ernstig zorgen over klimaat- en mensenrechtenrisico’s van investeringen FMO

  • 2 december 2022

In oktober 2022 publiceerde FMO de definitieve versie van haar Position Statement on Impact and ESG for Financial Intermediaries. Maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, Both ENDS, SOMO en Recourse zijn uitermate teleurgesteld over het resultaat. Zij waren al meer dan vier jaar met FMO over dit onderwerp in gesprek. In het standpunt toont FMO onvoldoende inzet om ervoor te zorgen dat haar investeringen in financiële tussenpersonen – die de grootste investeringssector van de bank vormen– geen mensenrechten schenden of bijdragen aan milieuschade. 

“Te veel gemeenschappen – van Guatemala tot Liberia – hebben geleden onder het feit dat FMO ontwikkeling heeft ‘uitbesteed’ aan financiële intermediairs. Het nieuwe standpunt van FMO over zulke intermediairs is een gemiste kans om deze misstanden recht te zetten en ervoor te zorgen dat FMO dergelijke rampen in de toekomst vermijdt”, aldus Ruben De Winne van Oxfam Novib. 

De manier waarop FMO haar middelen investeert in financiële intermediairs – derden zoals private-equityfondsen of commerciële banken, die het geld vervolgens doorlenen aan projecten – is van belang. Niet alleen maakt deze vorm van financiering ongeveer 40% van de totale portefeuille van FMO uit het is ook een financieringsmodel met een veel hoger risico dan directe leningen. Investeringen van financiële intermediairs van FMO zijn onder meer in verband gebracht met mensenrechtenschendingen, milieuverontreiniging, en leed voor inheemse volkeren. Daarom zijn maatschappelijke organisaties – waaronder Oxfam Novib, Both ENDS, SOMO en Recourse – lange tijd met FMO in overleg geweest om advies te geven over hoe de risico's van leningen aan financiële intermediairs kunnen worden beperkt.

Na jaren van gesprekken over dit onderwerp hebben deze organisaties substantiële aanbevelingen gedaan over een voorlopige versie van het FI-standpunt dat FMO medio 2021 met hen deelde, en over de conceptversie die in mei 2022 voor het officiële raadplegingsproces werd gedeeld. Beide keren heeft FMO geen rekening gehouden met aanbevelingen van deskundigen uit het maatschappelijk middenveld. Zij hebben vooral zorgen over de mensenrechtenschendingen door en de milieu- en klimaateffecten van investeringen van financiële intermediairs, en de ondoorzichtigheid die deze investeringen omgeeft. Het gepubliceerde Position Statement maakt geen komaf met investeringen door financiële intermediairs in fossiele brandstoffen. En door het gebrek aan transparantie rond investeringen van financiële intermediairs weten getroffen gemeenschappen niet wie er achter de investeringen zit en welke bescherming zij kunnen claimen. Aangezien FMO al jaren weet hoe cruciaal dit onderwerp is voor het maatschappelijk middenveld uit de hele wereld, zijn wij uiterst bezorgd dat onze inbreng niet weerspiegeld is in de definitieve versie van het Position Statement.

Noot voor de redactie:

Contact: Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683 

FMO heeft via financiële intermediairs LRIF en CIFI respectievelijk geïnvesteerd in de Santa Rita- en Barillas-waterkrachtprojecten in Guatemala, die volgens het onafhankelijke klachtenmechanisme van de International Finance Corporation de waarborgen hebben geschonden met betrekking tot overleg met inheemse volkeren, hetgeen repressie en geweld heeft uitgelokt. Zie:

https://www.cao-ombudsman.org/cases/guatemala-cifi-01-hidro-santa-cruz en https://www.cao-ombudsman.org/cases/guatemala-real-lrif-01coban. FMO heeft ook geïnvesteerd in FirstRand bank, een Zuid-Afrikaanse commerciële bank, die een goudmijnproject in Liberia heeft gefinancierd. Het project veroorzaakte verschillende ernstige problemen voor lokale gemeenschappen (bv. fysieke en economische verplaatsing zonder passende compensatie, verlies van inkomsten, vernietiging van landbouwgronden en bedreiging van de voedselzekerheid, en gezondheids- en veiligheidsproblemen). Zie: https://www.inclusivedevelopment.net/cases/liberia-holding-avesoro-resources-to-its-community-development-promises/.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies