Oxfam: honger door corona kan meer mensen doden dan het virus zelf

  • 9 juli 2020

Door de gevolgen van het coronavirus kunnen naar schatting tegen het eind van 2020 tot maar liefst 12.000 mensen per dag sterven door honger. Dit aantal is potentieel hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus zelf, zo waarschuwt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport dat vandaag gepubliceerd wordt. Het wereldwijde, dagelijkse, sterftecijfer als gevolg van het coronavirus bereikte zijn hoogste punt in april 2020 met iets meer dan 10.000 sterfgevallen per dag.

Het nieuwe Oxfam rapport 'The Hunger Virus' maakt duidelijk dat in 2020 door de sociale en economische gevolgen van de coronapandemie naar schatting 121 miljoen mensen extra gevaar lopen te sterven door voedselgebrek. Dit is het effect van de wereldwijde sociale en economische gevolgen van de pandemie, zoals massale werkloosheid, verstoring van de voedselproductie, afname van voedselvoorraden en afnemende humanitaire hulp.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: "De gevolgen van de coronapandemie zorgen ervoor dat nog meer mensen die al worstelen met de effecten van oorlog, klimaatverandering en economische ongelijkheid, te maken krijgen met ernstige voedseltekorten. Dit geldt niet alleen voor landen zoals Venezuela en Zuid-Soedan die al langer getroffen worden door voedselcrises maar ook voor India en Brazilië. Deze pandemie maakt hun al bestaande problemen nog veel ernstiger.”

Het rapport belicht 9 landen en 1 regio die het zwaarst getroffen worden door voedseltekorten als gevolg van het coronavirus. Dit zijn ook landen met inwoners met een gemiddeld inkomen zoals India en Brazilië – waar nu miljoenen mensen door de gevolgen van pandemie hun bron van inkomsten zien wegvallen:

  • Jemen: het overmaken van geld door familieleden, werkzaam in de Golfregio, daalde met 80 procent,$ 523 miljoen, in de eerste vier maanden van 2020 door massaal verlies van banen. Het sluiten van grenzen en aanvoerroutes van voedseltransporten leiden tot ernstige voedseltekorten. Jemen importeert 90 procent van zijn voedsel.
  • Sahel: door restricties om zich te verplaatsen kunnen miljoenen herders hun vee niet naar groenere regio’s brengen, waardoor het levensonderhoud van miljoenen mensen in gevaar komt. Slechts 26 procent van de $ 2,8 miljard die nodig is om de effecten van het coronavirus aan te pakken, is toegezegd.
  • Brazilië: miljoenen arme werknemers, met weinig spaargeld of goede secundaire arbeidsvoorwaarden, verloren hun inkomen als gevolg van de coronamaatregelen. Slechts 10 procent van de door de federale regering toegezegde financiële steun was eind juni uitgekeerd. Hiervan profiteren vooral de grote bedrijven en niet de werknemers en de kleinere, meer kwetsbare bedrijven.
  • India: strikte reisbeperkingen zorgden ervoor dat op het hoogtepunt van het oogstseizoen niet genoeg arbeiders op het land konden werken waardoor veel boeren gedwongen werden hun gewassen op het veld te laten wegrotten. Ook was het door de restricties voor handelaren niet mogelijk om tijdens het hoogseizoen de oogst van bosproducten zoals vruchten van inheemse gemeenschappen op te kopen. Dit is voor tientallen miljoenen mensen de belangrijkste inkomstenbron van het hele jaar.

Kadidia Diallo, een vrouwelijke melkproducent in Burkina Faso : “Het coronavirus brengt ons veel schade toe. Het is moeilijk geworden mijn kinderen 's ochtends wat te eten te geven. We zijn volledig afhankelijk van de verkoop van melk en met het sluiten van de markt kunnen we de melk niet meer verkopen. Als we geen melk verkopen, eten we niet. "

Vooral vrouwen worden zwaar getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. Zij zijn belangrijk voor de voedselproductie als kleinschalige boer of als arbeider in productieketens. Zij worden hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus doordat bijvoorbeeld markten en scholen gesloten zijn en door de toename van zorgtaken voor hun kinderen of zieke familieleden. Bovendien verdienen zij vaak minder dan mannen.

“Regeringen moeten maatregelen nemen om de verspreiding van het dodelijke coronavirus in te dammen, maar net zo belangrijk is dat zij voorkomen dat door de gevolgen ervan meer doden vallen door honger dan door de ziekte zelf “, aldus Servaes.

" Regeringen kunnen levens redden door fondsen voor de bestrijding van het coronavirus vrij te maken waar de VN toe oproept, alsook door de schulden van ontwikkelingslanden kwijt te schelden.  Maar om echt een einde te maken aan deze hongercrisis, moeten regeringen zich sterk maken voor een eerlijker, robuuster en meer duurzamer  voedselsysteem wereldwijd, waar ook de belangen van kleinschalige voedselproducenten - de vrouwen en mannen die dagelijks miljoenen mensen van voedsel voorzien – een veel belangrijker rol krijgen. Voor Nederland betekent het dat het kabinet het recente AIV-advies om 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de bestrijding van deze pandemie, zonder reserves moet overnemen. “

Sinds de pandemie begon, heeft Oxfam 4,5 miljoen van 's werelds meest kwetsbare mensen kunnen helpen met voedselhulp en schoon water, in samenwerking met meer dan 344 partners in 62 landen.

Noot voor redactie:
Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews. Het rapport, The Hunger Virus, is bijgesloten. Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683.

Verhalen, foto's en video's die de impact van de coronapandemie op wereldwijde voedseltekorten duidelijk maakt, zijn beschikbaar

De tien hotspots voor extreme honger zijn: Jemen, Democratische Republiek Congo (DRC), Afghanistan, Venezuela, de West-Afrikaanse Sahel, Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan, Syrië en Haïti.

Het WFP schat dat het aantal mensen met honger op crisisniveau - gedefinieerd als IPC-niveau 3 of hoger - dit jaar met ongeveer 121 miljoen zal toenemen als gevolg van de sociaal-economische gevolgen van de pandemie. Het geschatte dagelijkse sterftecijfer voor IPC-niveau 3 en hoger is 0,5 - 1 per 10.000 mensen, wat overeenkomt met 6.050 - 12.100 doden per dag als gevolg van honger door gevolg van de pandemie vóór het einde van 2020. Het wereldwijde dagelijkse sterftecijfer voor COVID -19 piekte in april 2020 tot iets meer dan 10.000 sterfgevallen per dag en varieerde sindsdien van ongeveer 5.000 tot 7.000 sterfgevallen per dag in de maanden daarna, volgens de gegevens van de John Hopkins University. Er is geen zekerheid over toekomstige prognoses, maar als er gedurende de rest van het jaar niet significant wordt afgeweken van deze waargenomen trends, in combinatie van de inschattingen van het WFP dat steeds meer mensen getroffen worden de hongercrisis, is het waarschijnlijk dat er dagelijks sterfgevallen zijn door voedseltekorten als gevolg van de social-economische gevolgen van de pandemie. Die cijfers zullen vóór eind 2020 hoger zijn dan die van de ziekte zelf. Het is belangrijk op te merken dat er enige overlap is tussen deze cijfers aangezien sommige sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gekoppeld zullen worden aan ondervoeding.

 

 

 

 

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies