Ongelijkheidsindex: de strijd tegen ongelijkheid is een politieke keuze

  • 9 oktober 2018

De strijd tegen ongelijkheid is een politieke keuze: dat blijkt vandaag uit de nieuwe editie van de door Oxfam en Development Finance International ( DFI ) ontwikkelde Ongelijkheids ( Inequality ) Index. Nederland komt in 2018 niet verder dan een 16de plaats.

De Index rangschikt 157 landen ten aanzien van hun beleid op sociale uitgaven, belastingen en arbeidsrechten - drie onderwerpen die volgens Oxfam en van cruciaal belang zijn voor het verminderen van ongelijkheid.

Esmé Berkhout, senior beleidsadviseur belasting en ongelijkheid van Oxfam Novib : "Simpel gezegd: ongelijkheid bedreigt de strijd tegen armoede. Regeringen claimen dat zij zich inzetten voor de bestrijding van armoede en het aanpakken van ongelijkheid - deze index laat zien in hoeverre hun woorden overeenkomen met hun daden. Nederland staat slechts op een 16e plaats en had een stuk hoger kunnen staan als het belastingontwijking door multinationals via ons land harder en eerder had aangepakt."

Enkele sleutelbevindingen van de index:

- Denemarken staat aan de top van de index dankzij progressieve belastingen, hoge sociale uitgaven en uitgebreide arbeidsrechten. Recente Deense regeringen schroefden de voorbije jaren echter veel maatregelen terug, waardoor de ongelijkheid in Denemarken snel stijgt. De laatste 15 jaar is de ongelijkheid er sterk toegenomen.
- Nigeria staat voor het tweede jaar op rij op de laatste plaats door de slechte belastinginning, de schendingen van arbeidsrechten en lage sociale uitgaven. Dat heeft zijn weerslag op het welzijn van de bevolking: Eén op de tien kinderen sterft voor hun vijfde verjaardag. 10 miljoen kinderen gaan niet naar school, waarvan 60% meisjes.
- Landen als Zuid-Korea als Namibië tonen dat zowel rijke landen als arme landen sterke maatregelen kunnen nemen tegen ongelijkheid als ze dat willen. De Zuid-Koreaanse regering verhoogde het minimumloon met 16%, trok de vennootschapsbelasting op van 22% naar 25% en breidde de sociale uitgaven uit. Hoewel Namibië een erg arm land is, wil de regering via een zeer progressief fiscaal beleid en gratis onderwijs ongelijkheid tegengaan.
- Landen als Singapore en India tonen hoe het niet moet. Singapore staat met een 149ste plaats verrassend laag gerangschikt, door de rol die het speelt in internationale belastingontwijking, de lage sociale uitgaven en het gebrek aan minimumlonen. Hoewel India één van de snelst ontwikkelende economieën ter wereld is, hinkt het sterk achterop in de strijd tegen ongelijkheid. In vergelijking met China geeft het land twee keer minder uit aan onderwijs en vier keer minder aan sociale bescherming.  

De nieuwe indicator op geweld tegen vrouwen laat zien dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang die de vrouwenrechtenbewegingen hebben geboekt, minder dan de helft van de landen in de Index adequate wetgeving heeft op het gebied van seksuele intimidatie en verkrachting.  

Noot voor de redactie:
De Index wordt gepubliceerd aan de vooravond van de jaarvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds op Bali waar de ministers van Financiën, centralebankpresidenten en andere leiders bijeenkomen. Esmé Berkhout senior beleidsadviseur belasting en ongelijkheid van Oxfam Novib is beschikbaar voor interviews, contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683. Bijgesloten onder embargo zijn het Index-rapport, de samenvatting en de Engelse toevoeging over Nederland.  

De 'Commitment to Reducing Inequality Index' en rapport, methodologiedocument en dataset zijn hier beschikbaar.  De vorige editie van de Index was een "beta" -versie, die werd vrijgegeven voor commentaar door experts over de hele wereld. De kernmethodologie blijft ongewijzigd, maar er zijn belangrijke toevoegingen geweest die een vollediger beeld geven van de prestaties van een overheid op de drie belangrijke onderwerpen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe subindicatoren die zich richten op de mate waarin landen belastingontwijking mogelijk maken, en op seksuele intimidatie en verkrachting. Als gevolg van deze en andere wijzigingen zou een directe vergelijking tussen de ranglijst van een land dit jaar en de vorige onjuist zijn, omdat sommige wijzigingen in de ranglijst het gevolg zijn van beleidsacties en sommige omdat de methodologie is gewijzigd.   De Development Finance International Group is een non-profit organisatie voor capaciteitsopbouw, belangenbehartiging, advies en onderzoek die samenwerkt met meer dan 50 overheden en internationale organisaties over de hele wereld. https://www.development-finance.org/   Oxfam Novib is lid van de internationale Oxfam confederatie die samenwerkt met partners en lokale gemeenschappen in meer dan 90 landen om een ​​einde te maken aan de onrechtvaardigheden die armoede veroorzaken.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies