Nieuwe initiatiefwet voor verplicht verantwoord ondernemen hard nodig

  • 1 november 2022

Oxfam Novib persreactie op initiatiefwet voor duurzaam en verantwoord internationaal ondernemen

Vandaag dienen de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Volt en D66 een initiatiefwet voor duurzaam en verantwoord internationaal ondernemen in bij de Tweede Kamer. Na jaren van vrijblijvendheid die te weinig opleverde verplicht deze wet bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. Een urgent en zeer noodzakelijk wetsvoorstel waar Oxfam Novib al jaren voor strijdt.

Pepijn Gerrits, directeur programma's Oxfam Novib: "Oxfam Novib ondersteunt deze langverwachte en zeer noodzakelijke initiatiefwet van de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Volt en D66. Deze wet is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en financiële sector nu eindelijk verantwoordelijkheid nemen voor misstanden in hun ketens, zoals landroof, kinderarbeid en hongerlonen. Oxfam Novib strijdt al jaren tegen deze ernstige problemen, in campagnes als Behind the Barcodes of via de Eerlijke Geldwijzer.”

“Het is heel goed dat bedrijven volgens deze initiatiefwet de OESO Richtlijnen moeten volgen en zich aan de klimaatdoelen van het VN Klimaatakkoord van Parijs moeten houden. Door deze wet worden deze bedrijven geacht passende hulp en compensatie te regelen voor de slachtoffers van misstanden in hun ketens en blijft de financiële sector niet buiten schot.“

Volgens een nieuwe, representatieve peiling door Motivaction, in opdracht van Oxfam Novib, in oktober 2022 blijkt dat 82% van de Nederlandse bevolking voorstander is van wetgeving voor bedrijven om mensenrechten te respecteren. 74% van de bevolking vindt dat deze wetgeving minimaal moet voldoen aan internationale standaarden voor mensenrechten en milieu van de OESO en de VN.

In het afgelopen jaar voerden zo’n 65 bedrijven samen met 60 maatschappelijke organisaties waaronder Oxfam Novib en vakbonden campagne voor deze wetgeving in het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen. Ruim 40.000 consumenten ondertekenden de oproep voor wetgeving op duurzaam ondernemen.

Deze initiatiefwet verdient de volle steun van regering en Tweede Kamer, ook van de coalitiepartijen CDA en VVD die er nu nog niet onder staan. Daarom moet er niet langer getreuzeld worden, neem deze wet zo snel mogelijk aan en voer hem in. Met deze wet kan de Nederlandse overheid eindelijk effectief haar verantwoordelijkheid nemen om mensenrechten, klimaat en milieu te beschermen en verdere ellende in ontwikkelingslanden concreet aan te pakken,” aldus Gerrits.

Begin 2022 heeft de Europese Commissie haar wetsvoorstel gepubliceerd dat in verschillende opzichten de lat lager legt voor bedrijven dan de internationaal breed geaccepteerde OESO-Richtlijnen en de 'Guiding Principles' van de VN (UNGP's). Naar verwachting gaan de Europese Raad en Europees Parlement in 2023 onderhandelen over dit voorstel. Het valt zeer te betwijfelen of dit voorstel wordt aangescherpt tot op het niveau van genoemde internationale richtlijnen. Inwerkingtreding van eventuele Europese wetgeving op IMVO zal hoe dan ook vele jaren op zich laten wachten. De initiatiefwet van bovenstaande politieke partijen moet volgens hun plan in 2024 ingevoerd worden. 

De Nederlandse overheid kan door middel van deze initiatiefwet ook een actieve rol spelen binnen de EU en zo zorgen dat aangekondigde Europese regulering van bedrijven op IMVO, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, op het gebied van mensenrechten, klimaat en milieu echt inhoud krijgt. Deze Nederlandse initiatiefwet kan daadwerkelijk impact maken in ontwikkelingslanden. Dit in tegenstelling tot het huidige zwakke voorstel van de Europese Commissie van eerder dit jaar.

Noot voor redactie:

Oxfam Novib directeur programma’s Pepijn Gerrits is beschikbaar voor verdere toelichting, contact Jules van Os, Oxfam Novib persvoorlichting, 0651573683.

De initiatiefwet is gepubliceerd op https://www.christenunie.nl/wvdio

Op reguliere basis voert Oxfam Novib onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking (15+) ten aanzien van percepties op de onderwerpen waar Oxfam Novib op werkt. Tussen 13-20 oktober 2022 vond het meest recente onderzoek plaats. Een van de onderwerpen die hierin is IMVO. Voor dit onderzoek heeft Oxfam Novib samengewerkt met onderzoeksbureau Motivaction. Zij hebben een online enquête verspreid via hun StemPunt-panel. In totaal hebben 1.027 mensen meegedaan aan het onderzoek. De steekproef is gewogen op basis van een aantal demografische factoren (leeftijd, gender, opleidingsniveau, inkomensgroep, regio) zodat het een representatieve weergave geeft van de Nederlandse samenleving (15+).

infographic.png

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies