nieuw samenwerkingsverband om lage lonen in theesector aan te pakken

  • 2 mei 2013

Den Haag, 2 mei. Een nieuw samenwerkingsverband van theebedrijven, maatschappelijke organisaties waaronder Oxfam Novib en certificerende organisaties, stelt dat systematische problemen ervoor zorgen dat arbeiders van theeplantages lage lonen ontvangen.

De nieuwe coalitie zet zich in om samen met o.m. theeproducenten, overheden, winkelbedrijven en vakbonden, een oplossing te vinden voor de complexe en uitdagende problemen van de theesector.
 
Het nieuwe rapport, Understanding Wages in the Tea Industry, dat vandaag door Oxfam Novib en het Ethical Tea Partnership wordt gepubliceerd, onderzocht de lonen en arbeidsvoorwaarden van arbeiders op theeplantages in Malawi, India en Indonesië.
 
Het rapport  stelt dat de lonen van theeplukkers en de arbeidsvoorwaarden in Malawi op het gemiddelde van het land liggen. Maar dit is slechts de helft van de 2 dollar per dag die de Wereldbank als armoedegrens hanteert. In Assam, India,  verdienen theeplukkers net iets meer dan 2 dollar per dag, dat is net onder het gemiddelde loon in het land. Op West-Java in Indonesië ligt het loon van theeplukkers ruim boven de armoedegrens, toch het is maar een kwart van het gemiddelde loon in Indonesië. In alle onderzochte gevallen voldoet de beloning van arbeiders aan wettelijke minimumnormen.
 
Uit het rapport komen een aantal systematische problemen naar voren die de lage lonen in stand houden:
 
•        Het loon wordt op nationaal of regionaal niveau bepaald en niet door de individuele plantages. Het loon is vaak gekoppeld aan het wettelijk minimum, maar dat is vaak minder dan wat nodig is om in de basisbehoeften van een gezin te voorzien.
•        Door de achtergrond en opzet van de plantagesector vormt , in sommige landen, beloning in natura, zoals huisvesting, een belangrijk deel van het inkomen . Maar de kwaliteit en gebruik van dit soort beloning kunnen erg verschillen tussen plantages.
•        De meerderheid van de arbeiders, vooral vrouwen, hebben weinig inspraak in de onderhandelingen over salaris en andere vormen van beloning.
•        Lonen worden beïnvloed door regionaal overheidsbeleid om werkgelegenheid op het platteland te bevorderen. Dit beleid bepaalt het aantal arbeiders per plantage, waardoor producenten minder in staat zijn om hun productiviteit en kosten effectief te beheren.
 
Het rapport stelt ook vast dat de lonen op de plantages met certificaten van Fairtrade International, Rainforest Alliance of UTZ Certified, gelijk waren aan de lonen op plantages zonder certificaat. Dit komt doordat het certificeringproces voor arbeiders gericht is op het feit of de lonen voldoen aan de wettelijke minimumnormen. Door certificering is het bestaan van kleinschalige producenten over de hele wereld verbeterd en krijgen arbeiders  toegang  tot een scala aan andere vormen van beloning, die niet in het rapport onderzocht zijn.
 
De nieuwe coalitie sluit zich aan bij de bevindingen van het rapport en de verschillende leden gaan hun invloed gebruiken om:
•        Samen te werken met belanghebbenden op nationaal niveau, om specifieke nationale actieplannen te ontwikkelen om lage lonen en de armoede van lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van de thee-sector aan te pakken .
•        Meer dialoog met o.m. theeproducenten, vakbonden, overheden en winkelbedrijven, om te zorgen voor een breder en dieper begrip van het probleem en de uitdagingen die het rapport benoemt.
•        Versterking van certificering. Fairtrade International, Rainforest Alliance en ULZ Certified hebben toegezegd dat zij hun normen en processen w.b. lonen gaan versterken.
 
Alison Woodhead, woordvoerder van de Oxfam-campagne GROW, zei:
 
‘Hoe groot en machtig individuele theebedrijven of certificerende organisaties dan ook zijn, zij  kunnen de diep gewortelde en complexe problemen die een eerlijk salaris voor theeplukkers in de weg staan, niet alleen oplossen. Om de armoede echt aan te pakken moet de hele sector – producenten, overheden, winkelbedrijven, vakbonden, ondernemingen en certificerende organisaties – samen aan een oplossing werken. We zijn blij dat dit proces nu van start is gegaan en wij zullen het blijven ondersteunen. De Oxfam GROW campagne werkt aan een beter voedselsysteem voor iedereen, inclusief de arbeiders die de ingrediëten voor werelds meest favoriete drankje plukken “ aldus Alison Woodhead, woordvoerder van de Oxfam GROW-campagne.
 
‘Dit project heeft zijn nut al bewezen, zoals meer  begrip voor de factoren die de lonen van arbeiders op theeplantages bepalen. Hierdoor wordt een solide basis gelegd om de uitdagingen aan te gaan. Het heeft veel opgeleverd waarop wij kunnen bouwen, waaronder het versterken van de diverse samenwerkingsverbanden van geïnteresseerde organisaties die samen willen werken. De ETP zal haar deskundigheid blijven gebruiken, kracht en relaties binden, binnen en buiten de leveringsketen voor thee, om zo de effecten te vergroten van wat wij allemaal doen om de levens van theearbeiders te verbeteren,’ zo stelt Sarah Roberts, Algemeen Directeur van het Ethical Tea Partnership

Lees het volledige rapport (pdf).

Bron: Oxfam Novib, 2 mei 2013

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies