Nederland bij hekkensluiters klimaatfinanciering arme landen.

  • 24 oktober 2019

Nederland is een van de rijke, meest vervuilende landen, die laks zijn bij het nakomen van hun belofte om arme landen te helpen bij klimaataanpassing. Net als Australië, Canada en de Verenigde Staten geeft Nederland maar een derde van wat een redelijk aandeel zou zijn. Daarmee ontzeggen deze landen miljarden aan arme landen die dit geld dringend nodig hebben om hun CO2-uitstoot terug te dringen en zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis.

Bij de opening vandaag van de Green Climate Fund Pledging Conference in Parijs, blijkt dat rijke landen samen 7,5 miljard dollar hebben toegezegd. Dat is de helft van de 15 miljard die volgens Oxfam Novib nodig is om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte van ontwikkelingslanden. Meer dan 300 projecten voor klimaataanpassing zitten in de pijplijn en wachten op financiering.

De houding van hekkensluiters als Nederland staat in schril contract met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen en Zweden, die hun bijdragen verdubbelden sinds de eerste funding-ronde in 2014/15.

Hugo Hooijer, klimaatexpert van Oxfam Novib: ‘Voor veel arme landen is het Green Climate Fund letterlijk van levensbelang. Zonder de bijdragen van rijke landen, de veroorzakers van de klimaatcrisis, zullen steeds meer inwoners van arme landen die nu al de hardste klappen krijgen, niet meer kunnen overleven in het snel veranderende klimaat. Extreme overstromingen en droogte bedreigen nu al miljoenen mensen.’

‘En laten we niet net doen of er geen geld is: ‘Wereldwijd investeren we bijna een biljoen dollar in olie, kolen, gas. Alleen al de investeringen in fossiele brandstof is 100 keer hoger dan wat rijke landen nu toezeggen aan klimaatfinanciering voor de meest kwetsbare landen.’

Het Green Climate Fund werd in 2010 opgezet. Het is het belangrijkste multilaterale kanaal voor rijke landen om arme landen te ondersteunen in het tegengaan van de klimaatcrisis. In de afgelopen jaren zijn ruim 110 projecten vanuit het Fonds gefinancierd, onder meer de uitbreiding van zonne-energie in Nigeria en Mali, herstel van bossen in Honduras en het verduurzamen van de landbouw in Bhutan en Belize.

Eind

Noten voor de redactie. 

  • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib: Ruud.Huurman@oxfamnovib.nl, of 06 5117 5316

  • Een achtergrond briefing over het Green Climate Fund is beschikbaar, met een overzicht van bijdragen van de verschillende rijke landen.
  • Het International Energy Agency schat dat de wereldwijde investeringen in olie, gas, kolen in 2018 $933 miljard bedroegen https://www.iea.org/wei2019/
  • Het GCF is een van meerdere kanalen en initiatieven waarmee rijke landen steun geven aan arme landen om de klimaatcrisis tegen te gaan. In 2020 moeten rijke landen in totaal 100 miljard dollar bijeenbrengen voor dit soort financiering. Oxfam Novib meen t dat het GCF een effectief mechanisme is voor klimaatfinanciering. Het bestuur heeft een gelijk aantal zetels voor ontwikkelingslanden; minstens 50% van het budget moet naar projecten voor noodzakelijke aanpassingen aan klimaatverandering (tegenover terugdringen van CO2-uitstoot); het GCF besteedt speciale aandacht aan de kwetsbare positie van vrouwen; ten slotte verloopt de financiering rechtsreeks, in plaats van via andere instanties zoals de Wereldbank.
  • Oxfam Novib werkt wereldwijd samen met lokale groepen om hen te helpen zich te wapenen tegen het veranderend klimaat en hun CO2-emissie terug te dringen. Zo levert de rijstproductie een belangrijke bijdrage aan de klimaatcrisis. De helft van alle methaan uitstoot, een van de meest sterke broeikasgassen komen van vee en rijstvelden. Met het System of Rice Intensification (SRI), kunnen boeren meer rijst produceren, met gebruik van minder water, chemicaliën en zaden. SRI dringt de uitstoot van broeikasgassen significant terug. Oxfam Novib werkte met partners in Cambodja, Sri Lanka en Vietnam om RSI in te voeren met totaal 1,5 miljoen kleinschalige boeren.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies