Meer budget voor ontwikkelingssamenwerking, zorg over focus op eigenbelang.

  • 28 september 2022


Oxfam Novib persreactie op nieuwe beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking/BHOS 

Meer budget voor ontwikkelingssamenwerking, zorg over focus op eigenbelang.

Oxfam Novib is zeer bezorgd over de steeds hogere asielkosten die uit het budget komen dat bedoeld is voor steun aan arme landen. Dit geldt ook de invoering van gebonden hulp. Feitelijk is Nederland straks de grootste ontvanger van het Nederlandse ontwikkelingsbudget. Schreinemacher wil dat ruim 30% van het extra geld naar asielopvang in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven gaat, zo blijkt uit haar nieuwe beleidsnota. Oxfam Novib is positief over de groei van het budget voor internationale aanpak van de klimaatcrisis, humanitaire hulp en voedselzekerheid in arme landen.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: "Goed dat het kabinet het coalitieakkoord uitvoert en nu stapsgewijs toegroeit naar naleving van internationale afspraken over ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd overlijdt er iedere 4 seconden iemand aan honger ergens in de wereld en neemt de minister een grote hap uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking en geeft dit uit aan asielopvang in Nederland. Uiteraard is het goed dat Nederland vluchtelingen opvangt, maar het is pijnlijk als dat ten koste van arme landen gaat. Daarom moet er een maximum komen voor de kosten van asielopvang in Nederland die betaald worden uit dit budget."

In 2023 gaat 627 miljoen Euro van het budget dat bestemd is voor armoedebestrijding in arme landen naar de opvang van asielzoekers in Nederland. Van de extra gelden uit het coalitieakkoord is zelfs 42% gereserveerd voor de opvang van asielzoekers en uit de begroting van 2023 komt daar nog eens 75 miljoen euro extra wordt bij.

Meer geld vanuit ontwikkelingssamenwerking gaat naar het Nederlandse bedrijfsleven. 70% van de opdrachten van diverse programma’s moet volgens de nota van de minister ten goede komen aan de BV Nederland. Dit is gebonden hulp. De VN, EU en de OESO zijn tegenstander van gebonden hulp omdat ontwikkelingslanden hiermee verplicht zijn om producten en diensten af te nemen van het donorland en daardoor vaak veel duurder uit zijn. Schreinemacher wijkt hiermee in praktijk af van vorige alle voorgaande regeringen die juist tegenstander waren van gebonden hulp.  

De IOB, het eigen onderzoeksbureau van Buitenlandse Zaken, concludeerde dit jaar over het gecombineerde hulp- en handelsbeleid ‘dat er relatief weinig inzicht is in langetermijneffecten en daarmee ook de kosteneffectiviteit van het beleid.’ Oxfam en anderen toonden eerder al aan dat private financiering niet naar de allerarmste landen gaat en dat de allerarmsten niet vanzelfsprekend profiteren van economische groei.  

De minister benadrukt in haar nota dat het Europese wetsvoorstel voor IMVO dient als basis voor het nationale wetsvoorstel. Het huidige EU-voorstel voldoet totaal niet aan IMVO-standaarden voor bedrijven op mensenrechten en milieu van de OESO en de VN. Hiermee dreigt Nederland boterzachte wetgeving in te voeren die geen oplossing biedt voor het tegengaan van mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu door bedrijven.  

De minister trekt extra geld uit voor internationale klimaatfinanciering, maar het grootste deel hiervan wordt pas vanaf 2025. Daarnaast wordt er door de minister met geen woord gerept over compensatie voor klimaatschade in ontwikkelingslanden. Ook ontbreken in de nota concrete maatregelen die subsidies, investeringen en handelsverdragen in lijn brengen met 1,5 graad Celsius – de doelstelling van de Klimaatakkoorden van Parijs en Glasgow- en die de wereldwijde klimaat- en milieuafdruk van Nederland fors omlaag brengen.  Tenslotte moet de regering zo snel mogelijk extra maatregelen nemen om in ieder geval het 60% CO2-reductiedoel uit het coalitieakkoord veilig te stellen. Dit moet onderdeel worden van de nieuwe klimaatwet.

Noot voor redactie : 

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib is beschikbaar voor interviews, contact Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, 0651573683.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies