Kabinet keert de wereld de rug toe en holt armoedebestrijding en noodhulp verder uit

  • 20 september 2016

Persreactie Oxfam Novib op de Miljoenennota 2017

‘Het kabinet Rutte heeft in de aanloop naar de verkiezingen terecht een aantal pijnpunten van eerdere bezuinigingen hersteld, door extra uitgaven in de zorg en voor zwakkere groepen in Nederland’, zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. ‘Maar het keert de wereld de rug toe, door het budget voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp weer verder uit te hollen. Dat treft de ruim 800 miljoen armste mensen in de wereld, die niet zonder hulp uit de armoede komen en miljoenen mensen in Syrië, Zuid Soedan en West Afrika, die afhankelijk zijn van noodhulp en opvang in de regio om te overleven.’

150 miljoen extra korting

Naast de 2 miljard euro, die in de afgelopen zeven jaar structureel is bezuinigd op het ontwikkelingsbudget, snijdt Rutte II nog eens 150 miljoen extra ten opzichte van de oorspronkelijke afspraak in het regeerakkoord.*1) Deze korting ontstaat door de neerwaartse bijstelling van het BNI en de zogenaamde ruilvoetproblematiek. Naast deze korting gaat in 2017 ook de laatste tranche van de regeerakkoordtaakstelling van 250 miljoen euro in.

Daardoor daalt in 2017 het OS-budget naar 0,56% van het BNI. In 2018 daalt het percentage naar 0,49% en in 2019 zelfs naar 0,46%, het laagste percentage in ruim 50 jaar.*2)

Noodzakelijke noodhulp

De meeste pijn treedt in 2017 op door de kortingen op het noodhulpfonds, humanitaire hulp en wederopbouw. Daar wordt maar liefst 400 miljoen euro op bezuinigd ten opzichte van 2016. Onbegrijpelijk, gezien de vele crisissen in de wereld. Het staat ook haaks op de woorden van het kabinet zelf: “Ook in 2017 is het voorkomen van humanitaire noden en instabiliteit kabinetsprioriteit. Vanwege de groeiende instabiliteit blijft inzet van middelen voor internationale samenwerking vereist.”*3)

Hardvochtig

Karimi: ‘Niet dus! Deze keuze is hardvochtig, maar het is ook kortzichtig. 65 miljoen mensen zijn op de vlucht, 130 miljoen mensen zijn afhankelijk van noodhulp, vaak in de meest instabiele landen. Nog verder snijden in noodhulp en structurele hulp is slecht voor de stabiliteit in de wereld, en dus slecht voor Nederland.’

Hypocriet

’Dit kabinet had de pretentie om de bakens in het ontwikkelingsbeleid te verleggen, maar het is totaal de koers kwijt geraakt. De bezuinigingen zijn onverantwoord en hypocriet, omdat Nederland vorig jaar nog de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ondertekende. Die vragen om ambitie en effectieve investeringen in ontwikkeling en duurzaamheid. In plaats daarvan laat dit kabinet elke ambitie los en maakt volstrekt verkeerde keuzes.’
Noot voor de redactie:
• Voor nadere informatie: Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib 06 5117 5316
• 1) In 2017 wordt volgens de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II, 1 mrd. Euro bezuinigd
• 2) OECD database ODA stromen sinds 1960, https://data.oecd.org/pinboard/4i5J , gecheckt op 20 september 2016
• 3 )HGIS- nota 2016, Homogene Group Internationale Samenwerking, blz. 7

 

Bron: Oxfam Novib, 20 september 2016

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies