In 2030 overschrijden de CO2-emissies van rijkste 1% 30 keer de grens van 1,5°C

  • 5 november 2021

CO2-uitstoot van armste helft wereldbevolking blijft ruim onder deze grens

CO2-uitstoot van armste helft wereldbevolking blijft ruim onder deze grens  

De CO2-voetafdruk van de rijkste 1 procent van de wereldbevolking is in 2030 naar schatting 30 keer te groot, om de 1,5 °C-doelstelling van het Parijse klimaatakkoord te halen. De rijkste 1 procent – ​​dat zijn minder mensen dan de totale bevolking van Duitsland – neemt in 2030 naar schatting 16 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot voor zijn rekening. Dit blijkt vandaag uit nieuw onderzoek in opdracht van Oxfam Novib. Deze studie valt samen met de 6de dag van de VN-klimaattop in Glasgow waar onderhandelaars worstelen met de vraag hoe zij de afspraken van Parijs moeten gaan halen.

In 2015 stemden regeringen in Parijs in met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Maar de huidige toezeggingen om de uitstoot te verminderen blijven ver achter bij wat nodig is. Om deze doelstelling te halen, mag elke persoon op aarde tegen 2030 gemiddeld 2,3 ton CO2 per jaar uitstoten - dit is ongeveer de helft van de gemiddelde CO2-uitstoot per jaar van ieder persoon op aarde vandaag.

Hilde Stroot, Oxfam Novib klimaatexpert: “De buitensporige uitstoot van de rijkste 1 % van de wereldbevolking zal naar schatting alleen maar verder groeien in de komende jaren. Als er geen verdere stappen worden genomen, zou alleen al de uitstoot van de rijkste 10 procent van de wereldbevolking ons de komende negen jaar boven de afgesproken limiet van 1,5 graad Celsius kunnen brengen. Met alle catastrofale gevolgen van dien voor de meest kwetsbare mensen in armeren landen die nu al te maken hebben met dodelijke stormen, extreme droogte, honger en armoede, veroorzaakt door klimaatverandering.”

In de nieuwe studie, in opdracht van Oxfam, en uitgevoerd door het Institute for European Environmental Policy (IEEP) en het Stockholm Environment Institute (SEI), wordt berekend hoe de CO2-voetafdruk van de wereldbevolking wordt beïnvloed door de toezeggingen die regeringen nu hebben gedaan in aanloop naar de top in Glasgow.  De studie berekende dat tegen 2030:

  • De CO2-uitstoot van de armste helft van de wereldbevolking nog steeds ver onder het niveau van 1,5°C ligt.
  • De rijkste 1 procent dit niveau 30 keer overschrijdt, voor de rijkste 10 procent is dat 9 keer.
  • Een persoon, behorend tot de rijkste 1 procent, zal zijn uitstoot met ongeveer 97 procent moeten verminderen in vergelijking met vandaag, om het gewenste niveau van 1,5°C te halen

Het Klimaatakkoord van Parijs lijkt wel enige impact te hebben op de emissies van de middelste 40 procent van de wereldbevolking. Dit is een groep die grotendeels bestaat uit burgers in middeninkomenslanden zoals China en Zuid-Afrika Tussen 2015 en 2030 wordt in deze groep per hoofd een emissiereductie gehaald van 9 procent, Dit terwijl de uitstoot van deze groep juist het snelst groeide tussen 1990 en 2015.

De geografie van de wereldwijde CO2-ongelijkheid gaat ook veranderen, waarbij een groter deel van de uitstoot van 's werelds rijkste 1 procent en 10 procent gekoppeld zal zijn aan burgers in middeninkomenslanden. Tegen 2030 zullen Chinese burgers verantwoordelijk zijn voor bijna een kwart (23 procent) van de wereldwijde uitstoot van de rijkste 1 procent, Amerikaanse burgers voor een vijfde (19 procent) en Indiase burgers voor een tiende (11 procent).

Hilde Stroot, klimaat expert van Oxfam Novib " “De buitensporige uitstoot van de rijkste burgers op aarde brengt het doel van het Parijse klimaatakkoord serieus in gevaar, en deze uitstoot moet drastisch naar beneden. Maatregelen van overheden gericht op de rijkste en grootste uitstoters moeten gebaseerd op een eerlijke verdeling van CO2-uitstoot. ”

Oxfam Novib stelt dat wereldleiders nu toezeggingen moeten doen om CO2-emissies veel scherper te reduceren om zo binnen de 1,5 C opwarming te blijven. Daarbij zijn het de rijkste mensen wereldwijd en binnen landen die radicaal hun CO2-uitstoot moeten terugdringen. Voor de armste helft van de wereldbevolking geldt dat zelfs als hun uitstoot groter wordt, het doel van 1,5 graad Celsius nog steeds haalbaar blijft.

Noot voor redactie: 
Oxfam Novib klimaatexpert Hilde Stroot is beschikbaar voor interviews, contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683. Het rapport is bijgesloten.

Het rapport is opgesteld in opdracht van Oxfam en geschreven door Tim Gore, IEEP, op basis van onderzoek uitgevoerd door IEEP en SEI. 

De onderzoekers die betrokken zijn bij deze studie zullen beschikbaar zijn voor een virtuele Q&A onder embargo op donderdag 4 november om 14.00 uur GMT. De plaatsen zijn beperkt. Graag inschrijven voor een plaats https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtdO6trz4vH9MLR3hUR4NtWLtyb0t4mBFD

De studie is gebaseerd op een analyse van de impact van nationale reductie plannen (NDC's) die tot september 2021 zijn ingediend in het kader van het Parijse klimaatakkoord en op de consumptie-emissies per hoofd van de bevolking van verschillende mondiale inkomensgroepen. 

Global income groups

Estimated consumption emissions per person in 2030 (tonnes CO2 per year)

Number of times over the level of per capita emissions consistent with 1.5°C (2.3 tonnes)

Richest 1%

70

x30

Richest 10%

21

x9

Middle 40%

5

x2

Poorest 50%

1

x0.43 (less than half)

Het UNEP Emissions Gap Report 2021 schat dat de totale wereldwijde emissies tegen 2030 moeten dalen tot ongeveer 18 Gt CO2 (of 25 Gt CO2 equivalenten) om klimaat neutraal te kunnen zijn tegen het midden van de eeuw, en zo een ​​redelijke kans te hebben de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Dit komt neer op ongeveer 2,3 ton CO2 per persoon per jaar (uitstoot per hoofd van de bevolking) in 2030.

In 2030 zal de wereldbevolking naar verwachting ongeveer 7,9 miljard mensen bedragen. Dit zal ongeveer 80 miljoen mensen omvatten in de top 1 procent rijksten, 800 miljoen in de top 10 procent, 3,4 miljard in de 'middelste 40 procent' en 4 miljard in de armste 50 procent.

Tegen 2030 zou je een jaarinkomen van meer dan $ 172.000 nodig hebben om tot de rijkste 1 procent te behoren; meer dan $ 55.000 om tot de rijkste 10 procent te behoren; meer dan $ 9.800 om in de middelste 40 procent te zitten; of minder dan $ 9.800 om tot de armste helft van de wereldbevolking te behoren. 

Dit rapport bouwt voort op het rapport van Oxfam en SEI van afgelopen jaar, waarin werd geschat dat de rijkste 1 procent van de mensen op aarde dubbel zoveel CO2-uitstoot als de armste 50 procent van 1990 tot 2015.

Het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) is een duurzaamheidsdenktank die samenwerkt met belanghebbenden in EU-instellingen, internationale organen, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de industrie. Ons team van economen, wetenschappers en juristen produceert evidence-based onderzoek en beleidsinzichten (www.ieep.eu).

Het Stockholm Environment Institute is een internationale non-profit onderzoeks- en beleidsorganisatie die uitdagingen op het gebied van milieu en ontwikkeling aanpakt.

 

 

 

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies