Geen toegang juridische hulp asielzoekers Griekenland

  • 6 december 2019

Dramatische consequenties voor uit de oorlog gevluchte gezinnen

Mensen die bescherming zoeken in Griekenland krijgen geen toegang tot een eerlijke asielprocedure. Dat blijkt uit een rapport op basis van onderzoek door Oxfam Novib en haar partner de Greek Council for Refugees (GCR). No-right zone laat het ernstige gebrek aan juridische hulp, chronische tekort aan advocaten en gebrek aan toegang tot cruciale informatie in de overvolle EU-kampen op de Griekse eilanden zien.

Het gevolg is dat duizenden mensen vastzitten in overvolle kampen en geen kans hebben op een eerlijk proces, met als gevolg dat ze teruggestuurd worden naar landen waar het levensgevaarlijk is. De situatie wordt nog erger als de Griekse regering de nieuwe wet die onlangs is aangenomen, in werking stelt. Die wet zorgt ervoor dat de huidige kampen, de zogenoemde “hotspots” plaatsmaken voor in feite detentiecentra.

Dat maakt het voor asielzoekers nog moeilijker om toegang te krijgen tot cruciale informatie en juridische hulp, terwijl de nood daarvoor alleen maar groter wordt. Momenteel krijgt 1 op de 5 mensen die asiel aanvragen in Griekenland, een door de staat aangewezen advocaat. Op de Griekse eilanden is de situatie veel erger. Daar hebben 2 op de 100 mensen toegang tot juridische bijstand.

‘Mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging, moeten de kans krijgen om elders opnieuw met waardigheid een leven op te bouwen,’ zegt Evelien van Roemburg, campagnemanager migratie bij Oxfam Novib. ‘Veel mensen die asiel aanvragen, kampen met allerlei soort trauma’s. Daar komt nu bij dat ze, zonder enige steun, hun weg moeten vinden door de gecompliceerde juridische procedures. Zonder de nodige informatie en steun lopen ze het risico dat hun asielaanvraag die op juiste gronden gebaseerd is, afgewezen wordt met als gevolg dat ze teruggestuurd worden naar onveilige landen.’ 

Het Griekse systeem moet dringend worden versterkt met fondsen om meer advocaten, personeel en tolken in te huren. De Europese Unie moet erop toezien dat alle lidstaten, inclusief Griekenland, de nationale-, Europese- en internationale wetgeving naleven als het gaat om de bescherming van rechten van mensen die asiel aanvragen.

‘Met de nieuwe wet en plannen voor gesloten detentiecentra op de eilanden verzwakt de Griekse regering de fundamentele waarborgen van de opvang- en asielstelsels,’ zegt

Maria Papamina, hoofd van de juridische afdeling van GCR. ‘Algemene en langdurige detentie wordt gebruik als middel om mensen die bescherming nodig hebben, af te schrikken Europa te binnen te komen. Deze maatregelen zullen vooral kinderen en gezinnen afkomstig uit oorlogsgebieden, het zwaarst treffen.’ Oxfam en GCR roepen de Griekse regering en de Europese Unie op om onmiddellijk  maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat mensen die bescherming zoeken in Griekenland toegang hebben tot een eerlijke, effectieve en transparante asielprocedure. Griekenland moet zijn verplichtingen volgens de EU- en nationale wetgeving nakomen de kans bieden op eerlijke procedures waar ze wettelijk recht op hebben.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie neem contact op met Tahmina Akefi: 06-82809639

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies