EU-wetgeving is cruciaal in strijd tegen wereldwijde verwoesting natuur’

  • 7 mei 2019

IPBES rapport luidt de noodklok: 1 miljoen planten en diersoorten met uitsterven bedreigd

Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement moeten zich in Brussel hard maken voor wetgeving tegen wereldwijde ontbossing. Daartoe roepen Greenpeace Nederland, Solidaridad, IUCN NL, BothENDs en Oxfam Novib op naar aanleiding van het door de VN gesteunde onthutsende rapport over biodiversiteit. De conclusies van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) zijn niet mals. Deze cruciale analyse van 500 experts waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen planten en diersoorten. De urgentie om de ecosystemen van deze aarde te beschermen is nu groter dan ooit.

De cijfers die IPBES presenteert zijn schokkend. Nog nooit was het aantal plant- en diersoorten dat met uitsterven bedreigd wordt zo groot. Wetenschappers vergelijken de snelheid waarmee de uitsterving gepaard gaat met het Mesozoïcum, het tijdperk waarin dinosaurussen leefden. Alleen is nu niet een asteroïde, maar het menselijk handelen dat de verwoesting veroorzaakt.

De Europese Commissie komt aan het eind van deze lente met een actieplan om wereldwijde ontbossing tegen te gaan. Nederlandse politici kunnen de aanbevelingen van het IPBES in Brussel gebruiken om ervoor te zorgen dat dit actieplan écht ambitieus wordt. Onze landbouw, voedselproductie en consumptie moeten drastisch veranderen. Europese wetgeving kan bedrijven dwingen de ontbossing en mensenrechtenschendingen in hun ketens te stoppen.

Belangrijkste oorzaak biodiversiteitsverlies
Het IPBES concludeert dat het veranderen van het gebruik van land de belangrijkste oorzaak is van biodiversiteitsverlies. Zo vond de  helft van de uitbreiding van de landbouw en veeteelt plaats in tropisch bos. Europa is een belangrijke afzetmarkt voor soja, palmolie, hout, cacao, koffie, rundvlees, pulp en papier. Allemaal grondstoffen waarvoor dit tropische bos moet wijken.

Tot nu toe lieten de Europese landen het tegengaan van bomenkap voor Europese producten over aan het bedrijfsleven. Sinds 2010 hebben diverse bedrijven vrijwillige initiatieven ontwikkeld om verantwoorde productie en inkoop te realiseren richting 2020. Maar anno 2019 is duidelijk dat de productieketens nog lang niet vrij zijn van ontbossing en mensenrechtenschendingen. Zo zorgt sojaproductie nog altijd op grote schaal voor het verdwijnen van waardevolle ecosystemen, zoals de Cerrado, een savannegebied in Brazilië en de Chaco, een droogbos in Latijns-Amerika.

Alleen een wettelijk Europees kader kan de nodige druk uitoefenen op bedrijven om ketens in zowel productie- als consumptielanden beter te reguleren. Wetgeving creëert ook een gelijke behandeling voor ieder bedrijf in de sectoren en dwingt achterblijvers om grote stappen te zetten in het vrijmaken van hun productieketens van ontbossing en mensenrechtenschendingen.

Nederland voortrekkersrol
Nederland heeft als belangrijke importeur van risicogrondstoffen zoals soja voor veevoer en palmolie, een grote verantwoordelijkheid. Ook is Nederland momenteel voorzitter van het Amsterdam Declaration Partnership - een samenwerking tussen Europese landen die de ambitie hebben om ontbossing tegen te gaan. Dat biedt een enorme kans voor Nederland om nu ook de leiding te nemen.

- einde bericht -

Noot voor redactie:
De volgende organisaties ondertekenden de oproep: Both ENDS, Solidaridad, Oxfam Novib, Greenpeace Nederland, IUCN NL. Allen werken  wereldwijd tegen ontbossing en zien dagelijks de desastreuze gevolgen hiervan.

Contact: 
Persvoorlichter Oxfam Novib: Jules van Os, 06-51573683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies