Een partnerschap voor een wereldwijde tegenmacht

  • 3 juni 2021

Oxfam Novib en het ministerie van Buitenlandse Zaken zetten hun samenwerking voort om de tegenmacht van burgers via maatschappelijke organisaties te versterken. In het 5-jarig partnerschap FAIR for ALL, dat 3 mei 2021 getekend werd, wordt de strijd tegen armoede en onrecht voortgezet. Naast Oxfam Novib nemen SOMO, Huairou Commission en Third World Network Africa deel.

Misstanden in productieketens van goederen die wij consumeren, houden onrecht in stand en vergroten de ongelijkheid tussen rijke en armere landen. FAIR for ALL richt zich op problemen in de mijnbouw en landbouw-ketens. Met 70 lokale partners in 14 landen pakken we belastingontwijking door grote bedrijven aan, die miljarden aan inkomsten onttrekken aan arme landen. Verder werken we met partners en lokale bedrijven aan businessmodellen die mensen eerlijk werk en inkomen bieden en de leefomgeving van mensen respecteert.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: ‘Ons economisch systeem werkt steeds minder voor gewone mensen en dient vooral de belangen van de rijksten, de aandeelhouders van grote bedrijven voorop. We moeten de macht van burgers en kleine boeren en werknemers in de productieketens versterken, zodat ook zij een eerlijk inkomen kunnen verdienen en er een einde komt aan onrecht en uitbuiting. Meer tegenmacht tegen gevestigde belangen, en tegelijk zoeken naar nieuwe oplossingen om bedrijvigheid te ontwikkelen die de mens centraal stelt.’

Steven Collet, Ambassadeur Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘De Nederlandse overheid zet zich in voor een sterk maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden. Op dit moment profiteren veel producenten, handelaren en werknemers nog onvoldoende van de wereldwijde handel en productie van goederen. De rol van maatschappelijk middenveld is daarom essentieel. Via pleiten en beïnvloeden kunnen maatschappelijke organisaties aansturen op eerlijke lonen, betere arbeidsomstandigheden en wet- en regelgeving. Alleen samen kunnen we dit bereiken.’

Oxfam Novib en de Nederlandse overheid vinden elkaar al jarenlang in de overtuiging dat een sterk maatschappelijk middenveld een voorwaarde is voor een goed functionerende democratie en een open en inclusieve samenleving.

Ook in voorgaande partnerschappen met de overheid richtte Oxfam Novib zich daarom op steun aan lokale organisaties, die ongelijkheid in hun samenleving aan de kaak stellen, corruptie bestrijden, en burgers in staat stellen voor hun rechten op te komen– in het bijzonder vrouwen.

Het FAIR for ALL-consortium ontvangt, 71 miljoen euro voor 5 jaar van de Nederlandse overheid.

Noot voor de redactie:
contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 06-51573683

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies