Dramatische wereldwijde stijging van huiselijk geweld sinds start corona-lockdowns

  • 25 november 2021

The Ignored Pandemic

In de eerste maanden van de corona-lockdowns steeg het aantal meldingen van geweld, inclusief huiselijk geweld, tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen dramatisch. Het onderzoek laat een stijging van 25 tot 111 procent zien; in Argentinië (25%), Colombia (79%), Tunesië (43%), China (50%), Somalië (50%), Zuid-Afrika (69%), VK (25%), Cyprus (39%) en Italië (73%). De grootste stijging is in Maleisië, waar het aantal meldingen met meer dan 111% steeg. Dit blijkt uit het nieuwe Oxfam-rapport dat vandaag gepubliceerd wordt.

Het nieuwe Oxfam-rapport, The Ignored Pandemic: The Dual Crisis of Gender-Based Violence and COVID-19, toont het aantal meldingen bij meldpunten voor huiselijk geweld in tien landen tijdens de eerste maanden van de lockdown. In veel huishoudens zorgen de coronapandemie en de lockdowns voor sociale en persoonlijke angst, stress, economische druk, sociaal isolement, geweld door familieleden of partners en toenemend alcohol- en middelengebruik, wat resulteert in een toename van geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+personen.

Uit het rapport blijkt ook dat niet genoeg landen, ondanks eerder gedane beloftes, serieuze maatregelen namen om dit geweld aan te pakken. Zelfs voor de start van de coronapandemie stonden alleen al in 2018 meer dan 245 miljoen vrouwen en meisjes bloot aan seksueel of fysiek geweld door een partner. Dit is een groter aantal dan het wereldwijde totaal van 199 miljoen mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus tussen oktober 2020 en oktober 2021. Van de $ 26,7 biljoen die regeringen en donoren in 2020 hebben ingezet om de pandemie te bestrijden, is slechts 0,0002% besteed aan de bestrijding van huiselijk geweld.

‘Het is een schandaal dat miljoenen vrouwen en meisjes en LHBTQI+-personen dit geweld tijdens de coronapandemie moeten ondergaan. We zien dat de pandemie bestaande ongelijkheden vergroot en dat juist vrouwen, meisjes en ook LHBTQI+ personen altijd het hardst getroffen worden. Dit geweld leidt tot emotionele nood en toenemende armoede. De pandemie maakt bovendien duidelijk dat regeringen over de hele wereld deze vrouwen, meisjes en LHBTQI+-personen moeten beschermen tegen geweld maar daar niet in slagen,’ zo stelt Katinka Moonen, Gender Justice-expert van Oxfam Novib.

Maatschappelijke organisaties en met name vrouwenrechtenorganisaties wiens missie het is om vrouwen, meisjes en LHBTQI+-mensen te helpen tegen geweld, worden ook getroffen door bezuinigingen, precies op het moment dat hun werk het hardst nodig is. In de Oxfam-enquête van juni 2021 blijkt dat meer dan 200 vrouwenrechtenorganisaties in 38 landen te maken te hebben met teruglopende financiering.  Drieëndertig procent moest tussen de één en tien medewerkers ontslaan, terwijl negen procent helemaal moest sluiten.

Slechts enkele regeringen proberen deze geweld-crisis aan te pakken. Indonesië en Nieuw-Zeeland voerden bijvoorbeeld nationale protocollen in en benoemden hulpverleners die zich bezighouden met geweld tegen vrouwen en meisjes en LHBTQI+ personen, als essentiële werknemers. Zuid-Afrika heeft stappen ondernomen om meldpunten voor huiselijk geweld uit te breiden.

Met dit rapport start ook de periode van 16 dagen van wereldwijd activisme tegen geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen. De coronapandemie toont aan dat regeringen buitengewone maatregelen moeten nemen om hun burgers te beschermen en dat geldt ook voor dit soort geweld. Oxfam roept overheden op tot een meer gecoördineerde, alomvattende aanpak tegen dit geweld en meer geld te besteden aan vrouwenrechtenorganisaties en feministische bewegingen die strijden tegen geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen.

Noot voor redactie:
Katinka Moonen, Gender Justice-expert van Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews. Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 06-51573683.  

De 16 dagen van activisme tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en LHBTQI+ personen is een jaarlijks internationaal protest dat loopt van 25 november, de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Het protest is een platform dat door organisaties en activisten over de hele wereld wordt gebruikt om op te roepen tot preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen.

De gegevens over meldingen naar binnenlandse/huiselijk geweld hulplijnen in tien lage-, midden- en hoge-inkomenslanden tijdens de eerste golf van de coronapandemie zijn verzameld op basis van verschillende VN-, nationale en internationale NGO-rapporten en overheidsbronnen. De toename van het belvolume wordt weergegeven als een bandbreedte tussen het laagste en het hoogste percentage tussen de verschillende landen.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies