donoren schieten tekort voor voedselcrisis

  • 20 juli 2011

Oxfam: zwart gat van 800 miljoen in financiering noodhulpoperatie

Den Haag, 20 juli 2011. Rijke landen maken zich schuldig aan moedwillige verwaarlozing tegeover de ernstoge voedselcrisis in de Hoorn van Afrika.  Terwijl de hulpoperatie zich moeizaam ontwikkelt, laten regeringen en donoren een gat vallen van 800 miljoen dollar aan benodigde financiering. Dit zegt Oxfam vandaag bij de verschijning van een briefing paper East Africa Food Crisis; Poor rains, poor response. Terwijl de crisis zich met de dag verdiept, roept Oxfam zowel de regionale regeringen als de internationale gemeenschap op om hun reactie op de ramp fors te vergroten.

De VN heeft geschat dat 1 miljard nodig is om een humanitaire catastrofe af te wenden, maar tot nu toe hebben landen en donoren als de EU in totaal 200 miljoen toegezegd. Oxfam stelt dat het moreel onacceptabel is dat rijke landen zo karig geven, terwijl hulporganisaties worstelen met de omvang van de crisis.

 “We kunnen niet staan toekijken hoe kinderen sterven en de ramp steeds erger wordt zonder echt te doen wat nodig is”, zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib. “De wereld heeft te laat onderkend hoe erg deze ramp aan het worden is. Maar daarvoor al waren onze regeringen niet bereid om de problemen op te lossen, die de oorzaak vormen van deze crisis. Nederland heeft zich net als andere landen onvoldoende ingezet om de Somalische crisis op te lossen; er kwam geen geld voor investeringen in landbouw en voor aanpassingen aan het veranderende klimaat. De bevolking had met meer inzet veel weerbaarder kunnen zijn tegen deze extreme droogte. Nu is het vijf over twaalf en er is geen excuus meer voor getreuzel.” 

Nederland heeft tot nu toe 5 miljoen euro nieuwe hulp toegezegd. Dat is een mooie eerste stap, maar het steekt schril af bij het gat van 800 miljoen dollar. Alleen Engeland heeft tot nu toe royaal nieuwe hulp toegezegd. Landen als Denemarken en Italië hebben zelfs nog niets gegeven. Frankrijk heeft wel opgeroepen tot een speciale G20 vergadering, maar heeft nog geen enkele toezegging gedaan. Ook de EU is opmerkelijk traag in haar reactie op de grootste voedselcrisis in deze eeuw. 

Oxfam roept verder op tot een radicale hervorming van het internationale hulpsysteem, om de vicieuze cirkel te doorbreken waarin de allerarmsten van de ene naar de andere crisis struikelen. Weliswaar is deze crisis veroorzaakt doordat sommige gebieden in de regio zijn  getroffen door de ergste droogte in 60 jaar, maar deze ramp is net zo goed door mensen en hun beleid veroorzaakt, als door de natuur. 

Karimi: Helaas is nu weer een enorme noodhulpoperatie nodig om zoveel mogelijk mensen te redden van de dood. Voedsel, water en medische zorg zijn nu dringend en onmiddellijk nodig. Maar we mogen het daar dit keer niet bij laten. We moeten bereid zijn lange termijn-investeringen te doen om in de toekomst dit soort rampen te voorkomen. Ik reken erop dat de Nederlandse regering de ernst van deze ramp inziet  en dat ook de Nederlanders zich hierbij aansluiten. Maar als de ramp voorbij is  moeten we de rug recht houden: een ramp van deze omvang mag niet nog een keer gebeuren.” 

Naast chronische verwaarlozing van de getroffen regio, is het vermogen van de bevolking om met de droogte om te gaan ernstig ondermijnt door de landpolitiek in deze gebieden. Daardoor hebben herders met hun vee veel minder toegang tot graasgebieden. In Somalië is door het conflict veel van de infrastructuur in het land verwoest. 135 duizend mensen ontvluchtten het afgelopen jaar Somalië vanwege het geweld en nog eens tienduizenden vluchtten zelfs naar het gewelddadige Mogadishu, op zoek naar voedsel. 

Onder  Somalische vluchtelingen in de Dolo Ado kampen in Ethiopië komen ondervoedingcijfers voor die ruim vier keer hoger liggen dan wat normaal als een crisis wordt beschouwd. In sommige gebieden is al 80 tot 90% van de veestapel gestorven. De beschikbare financiën voor water, sanitatie, voeding en landbouw- of veestapel programma’s zijn zeer beperkt. 

Einde bericht 

Noot voor de redactie
Het totaal benodigde budget voor dit jaar voor de regio bedraagt volgens de VN 1,87 miljard dollar. Dit is tot nu toe voor 45% gefinancierd met bijdragen van landen en donoren. Dat laat nog een gat open van 1 miljard dollar: respectievelijk $332 miljoen en $296 miljoen voor de VN-appeals voor Kenia and Somalië en $398 miljoen voor de appeal van de Ethiopische regering. 

In de afgelopen weken is voor totaal 205 miljoen aan nieuwe toezeggingen gedaan, wat een gat open laat van 800 miljoen dollar.

De Engelse regering heeft de afgelopen week ongeveer 145 miljoen dollar aan nieuwe hulp toegezegd – bijna 15% van het benodigde bedrag. De EU heeft tot nu toe 8 miljoen toegezegd, Spanje 10 miljoen en Duitsland 8,5 miljoen. Nederland heeft een nieuwe toezegging gedaan van 5 miljoen.

Bron: Oxfam Novib, 20 juli 2011

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies