IMVO-convenant verzekeraars

Convenant verzekeraars moet bijdragen aan verbetering mensenrechten, schoner milieu en dierenwelzijn

Vandaag hebben Amnesty International Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, PAX, Save the Children en Wold Animal Protection een IMVO-convenant gesloten met verzekeraars, de Nederlandse regering en FNV. Het convenant beoogt bij te dragen aan het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen, schade aan milieu en klimaat, en het ondermijnen van dierenwelzijn.

Het convenant geeft invulling aan de verantwoordelijkheid die verzekeraars hebben om (de risico's op) dergelijke misstanden bij hun beleggingen te adresseren. Bijvoorbeeld door hun invloed aan te wenden in de richting van bedrijven waarin ze beleggen, als die betrokken zijn bij dergelijke misstanden. Met de ondertekening van dit convenant geven de betrokken NGO’s aan bereid te zijn om met de verzekeraars, de overheid en de FNV samen het convenant uit te voeren en de verzekeraars te ondersteunen bij het vinden van oplossingen om misstanden aan te pakken en negatieve impact op mens, dier en milieu zoveel mogelijk te voorkomen en zo nodig te herstellen.

Verzekeraars, NGO's, vakbond en overheid hebben sinds najaar 2016 onderhandeld over een IMVO-convenant voor verzekeraars. De NGO’s zijn blij dat het convenant daadwerkelijk tot stand is gekomen en kijken uit naar de verdere uitvoering. 

Voor meer informatie:

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies