Amnesty Nederland, Oxfam Novib en PAX werken mee aan mensenrechtenconvenant banksector

  • 19 november 2015

Amnesty Nederland, Oxfam Novib en PAX trekken de komende maanden gezamenlijk op in een traject van gesprekken met de Nederlandse banken en de overheid. Doel is het sluiten van een convenant speciaal gericht op mensenrechten. Ook vakbonden FNV en CNV zitten aan tafel.

 

 

In 2014 heeft het kabinet dertien Nederlandse bedrijfssectoren geïdentificeerd waarbinnen de risico’s op betrokkenheid van de bedrijven bij milieu- en mensenrechtenmisstanden in het buitenland het hoogst zijn. De financiële sector is één van deze dertien sectoren. Het is de bedoeling dat de sectoren met de overheid en maatschappelijke organisaties afspraken maken over de manier waarop zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen de financiële sector hebben de banken het initiatief genomen om tot een convenant te komen, waarbij men zich vooralsnog wel beperkt tot mensenrechten en bijvoorbeeld milieu en klimaat buiten beschouwing laat. De SER faciliteert het proces.

 

Rol financiële instellingen bij mensenrechtenschendingen

Amnesty International, Oxfam Novib en PAX willen dat financiële instellingen alleen investeren in bedrijven die mensenrechten respecteren. Heeft een financiële instelling een investering in een bedrijf dat betrokken is bij mensenrechtenmisstanden, of bestaat daarop een hoog risico, dan moet deze instelling haar invloed inzetten om dit bedrijf ertoe te bewegen aan deze misstanden een einde te maken, of deze risico’s weg te nemen. Als resultaten uitblijven, moet de financiële instelling daar consequenties aan verbinden.

Voor Amnesty International, Oxfam Novib en PAX is het belangrijk dat in elk geval de volgende ambities in het convenant worden uitgewerkt:

 

·         Verbetering van het mensenrechtenbeleid dat op alle financiële diensten van de banken van toepassing dient te zijn;

·         Er komt een zorgvuldige methode voor het identificeren en voorkomen van de ernstige mensenrechtenrisico’s in de waardeketen. Bestaande schendingen moeten uiteraard zo spoedig mogelijk worden beëindigd;

·         Concrete stappen vanuit de bankensector op het gebied van herstel en genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen als bedrijven waarin banken investeren hierbij betrokken zijn;

·         Meer openheid bij banken over beleid, investerings- en beleggingsportefeuilles en hun inzet om (risico’s op) ernstige mensenrechtenschendingen in de bedrijven waarin zij investeren en de toeleveranciers van deze bedrijven te voorkomen dan wel te verminderen;

·         Bindende afspraken over naleving en monitoring van de afspraken die in het convenant worden vastgelegd.

 

Een voorbeeld van een bedrijf waarbij banken hun invloed zouden moeten aanwenden, is het Zwitserse mijnbouwbedrijf Glencore, dat volgens getuigenverklaringen betrokken is geweest bij ernstige mensenrechtenschendingen door paramilitairen in de Colombiaanse regio Cesar. En financiële instellingen die investeren in Shell zouden tijdgebonden afspraken moeten maken met het bedrijf over het adresseren van de negatieve impact van de olievervuiling op de sociaaleconomische rechten van de lokale gemeenschappen. Ook zouden zij moeten aandringen op voldoende compensatie voor geleden schade.  

 

Investeren met respect voor mensenrechten door financiële instellingen vormt een belangrijk onderwerp voor Amnesty International, Oxfam Novib en PAX. De organisaties zijn lid van de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer.

 

Bron: Oxfam Novib, 20 november 2015

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies