5 meter grote blauwe olifant op de Dam als symbool voor extreme ongelijkheid

  • 26 augustus 2022

Op dinsdag 30 augustus staat Oxfam Novib samen met Millionaires for Humanity en Human Act op de Dam in Amsterdam met een 5-meter grote blauwe olifant waarmee aandacht wordt gevraagd voor de ongelijkheid in Nederland en hoe belangrijk het is dat de politiek actie onderneemt om vermogens eerlijker te belasten.

De blauwe olifant staat symbool voor het feit dat vermogens, ook in Nederland, nog steeds niet eerlijk worden belast, ondanks dat de noodzaak overduidelijk is. Crisis na crisis zien we dat de rijken rijker worden en de armen armer. Extreme ongelijkheid ondermijnt samenlevingen wereldwijd en houdt armoede in stand. Ongelijkheid heeft ook in Nederland extreme vormen aangenomen. De rijkste 2.120 rijkste Nederlanders bezitten samen meer vermogen dan de 10,5 miljoen armsten. Ondertussen betalen de allerrijksten dankzij allerlei fiscale voordelen en trucs relatief minder belasting dan de armste huishoudens. Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: “Al jaren benoemen wij de groeiende ongelijkheid in de wereld, maar te lang is gedaan alsof het in Nederland allemaal wel meevalt. Het tegendeel is waar: de vermogensongelijkheid is hier één van de hoogste ter wereld en de corona- en energiecrisis maken het er niet beter op. De politiek heeft dit veroorzaakt, door bewuste keuzes en door lang weg te kijken, maar het goede nieuws is dat de politiek deze ongelijkheid ook kan aanpakken. Tenminste, als je de olifant in de kamer wilt zien. Dat het recente coalitieakkoord de vermogensongelijkheid niet één keer noemt is echt bizar. Het is tijd dat we de regering met de neus op de feiten drukken en eisen dat de overheid belastingregels aanscherpt en de ongelijkheid, hier en elders, aanpakt!”

Millionaires for Humanity is een internationaal netwerk van miljonairs en miljardairs die campagne voeren voor een hogere vermogensbelasting. De overkoepelende organisatie Human Act’s oprichter en miljonair Djaffar Shalchi vindt dat het hoog tijd is voor verandering: “Regeringen hebben het in hun macht om alle uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken door ons - rijke mensen - te belasten. Maar ze kiezen ervoor om dat niet te doen en belasten in plaats daarvan werknemers met lage- en middeninkomens. De last op de schouders van “gewone arbeiders” leggen is onrechtvaardig.”

Uit recent onderzoek van de overheid blijkt dat de rijkste 1% meer dan een kwart bezit van het totale vermogen van de Nederlandse huishoudens en dat zij een lagere gemiddelde belastingdruk ervaren dan andere huishoudens. Dit is het resultaat van politieke keuzes. Het huidige belastingstelsel biedt te veel mogelijkheden aan rijke particulieren voor het optuigen van belastingconstructies en verschuiven van geld om zo minder belasting te hoeven betalen. Binnen het kabinet bestaat onenigheid over de invoering van een nieuwe vermogensheffing. De ongelijkheid blijft in de tussentijd in stand.

Dolf Jansen, ambassadeur Oxfam Novib woont de actie op de Dam bij: “Wat mij betreft plaatsen ze die blauwe olifant net zolang middenin de Tweede Kamer totdat de politiek eindelijk eens uit de kramp van smoesjes en uitstelgedrag komt. Dat er miljonairs en miljardairs zijn die zelf aangeven dat er eerlijker belast moet worden is zowel prijzenswaardig als veelzeggend. Er moet door het kabinet veel meer in mogelijkheden in plaats van in problemen gedacht worden."

Op het event op de Dam zal ook de Oostenrijkse miljonairsdochter Marlene Engelhorn spreken. Zij behoort tot een kleine groep miljonairs die in Europa pleit voor hogere belastingen op vermogen: “De rijkdom van de zogenaamde ‘top 1%’ is niet alleen erg groot. Het vertaalt zich ook direct in macht over politiek, economie, media en samenleving. Deze macht is buiten proportie: in een democratische samenleving gaat solidariteit ons allemaal aan. De verdeling van vermogen raakt het hart van de democratie. Het herverdelen van vermogen via eerlijk belastingbeleid is in feite een ‘her-democratisering’ van de macht.”

Noot voor redactie: 
Om 12:00 uur onthullen we de blauwe olifant op de Dam samen met onze ambassadeur Dolf Jansen. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur gaan Sander Schimmelpennick, Oxfam Novib belastingexpert Milou Geuns, medeoprichter van taxmenow en miljonairsdochter Marlene Engelhorn, en Vera Vrijmoeth van de FNV met elkaar in gesprek over waarom het hoog tijd is dat de Nederlandse overheid vermogen eerlijk gaat belasten.

Oxfam Novib, dat al jaren actievoert tegen ongelijkheid en voor eerlijke belastingen, start met deze ook actie een petitie waarin gevraagd wordt om publieke steun voor de eis aan de Nederlandse overheid om de belastingregels aan te scherpen en zo ongelijkheid in Nederland én internationaal aan te pakken.

Millionaires for Humanity is een internationaal netwerk van miljonairs en miljardairs die campagne voeren en pleiten dat hun vermogen, en het vermogen van mensen zoals zij, onderworpen wordt aan een vermogensbelasting. Het netwerk erkent de beperkingen van filantropie en geloven in de noodzaak van systeemverandering in de vorm van een progressieve vermogensbelasting om ongelijkheid aan te pakken, de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te financieren, de respons op de COVID-19 pandemie te financieren en de klimaatcrisis aan te pakken. Oxfam Novib werkt samen met Millionaires for Humanity omdat beide organisaties strijden voor gelijkheid en zich inzetten voor eerlijke belastingen.

Ook Djaffar Shalchi zal aanwezig zijn bij de actie in Amsterdam. Hij is oprichter van Millionaires for Humanity en vertegenwoordiger van Human Act, daarnaast is hij miljonair en vastgoedinvesteerder in Denemarken.

De top 1% bezit ruim een kwart van het totale vermogen (26%) en ervaart een lagere gemiddelde belastingdruk dan andere huishoudens, zoals gepubliceerd door de overheid in het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling - Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/08/ibo-vermogensverdeling-5-juli-2022

De 2.120 rijkste Nederlanders bezitten samen meer vermogen dan de 10,5 miljoen armste mensen, zoals gepubliceerd door Oxfam in januari 2022 samen met het rapport Inequality Kills. https://www.oxfamnovib.nl/persberichten/vermogen-tien-rijkste-mannen-verdubbeld-in-pandemie-160-miljoen-mensen-extra-in-armoede

Voor meer informatie/interview verzoeken:
Denise Cremers
Persvoorlichter Oxfam Novib
+31624704411/ denise.cremers@oxfamnovib.nl

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies