125 miljardairs stoten jaarlijks net zoveel CO2 uit als Frankrijk

  • 7 november 2022

De investeringen in bedrijven van slechts 125 miljardairs zijn ieder jaar goed voor 393 miljoen ton aan CO2-uitstoot. Dit is gelijk aan de uitstoot van Frankrijk. Hun individueel jaargemiddelde is daarmee een miljoen keer hoger dan de gemiddelde uitstoot van 90 procent van de wereldbevolking. Dit blijkt uit het nieuwe klimaatrapport dat Oxfam Novib publiceert op de dag dat de VN-Klimaattop in Egypte van start gaat.

 Het nieuwe Oxfam-rapport, Carbon Billionaires, The investment emissions of World’s richest people, bevat een gedetailleerde analyse van de investeringen van 125 miljardairs in bedrijven en de CO2-emissies van diezelfde investeringen. Deze 125 miljardairs hebben een gezamenlijk belegd vermogen van 2,4 biljoen US dollar in 183 bedrijven. Deze investeringen zijn per persoon jaarlijks gemiddeld goed voor 3 miljoen ton aan CO2-uitstoot, dat is een miljoen keer meer dan de 2,76 ton aan CO2-uitstoot die gemiddeld per persoon wordt uitgestoten door 90 procent van de wereldbevolking. Het werkelijke cijfer zal waarschijnlijk nog hoger zijn omdat bedrijven systematisch het werkelijke niveau van hun CO2-uitstoot onderschatten en niet alle investeringen van miljardairs in bedrijven bekend zijn.

"De gezamenlijke CO2-voetafdruk van de investeringen van deze miljardairs is gelijk aan die van landen als Frankrijk, Egypte of Argentinië", zo stelt Oxfam Novib klimaatexpert Jacqueline Persson.  "De grote en groeiende verantwoordelijkheid van de rijksten voor de totale, wereldwijde CO2-uitstoot staat zelden ter discussie bij het maken van klimaatbeleid. Dit moet veranderen. Deze investeringen jagen de groeiende klimaatcrisis verder aan.”

“De privé-uitstoot van miljardairs, met hun privéjets en superjachten, is al duizenden keren hoger dan de gemiddelde uitstoot van het merendeel van de wereldbevolking. Dat is onaanvaardbaar. Maar als we de CO2-uitstoot van hun investeringen daarbij in aanmerking nemen, dan is hun CO2-uitstoot een miljoen keer hoger”.

Oxfam heeft openbare, publieke gegevens gebruikt om de "investeringsemissies" te berekenen van deze miljardairs. Zij moeten een belang van meer dan 10 procent in een bedrijf hebben. Het aan hun toegerekende aandeel in de CO2-uitstoot van een bedrijf is in overeenstemming met de grootte van hun belang in dit bedrijf. Het rapport maakt duidelijk dat miljardairs gemiddeld 14 procent van hun investeringen in vervuilende industrieën steken. Slechts één miljardair in de steekproef had investeringen in een bedrijf voor hernieuwbare energie.

Volgens de UNEP zullen de kosten voor aanpassing aan klimaatverandering voor ontwikkelingslanden stijgen tot $300 miljard per jaar in 2030. Afrika alleen zal tussen 2020 en 2030 $600 miljard nodig hebben.

Oxfam roept de deelnemers aan de VN-Klimaattop op:

  • Om meer regulerend op te treden richting investeerders op het gebied van vergroening van hun investeringen, inclusief de investeringen van miljardairs.
  • Vele meer het principe ”de vervuiler betaalt” te hanteren bij het ontwikkelen van klimaatbeleid.   Dit zal de uitstoot drastisch verminderen en miljarden opleveren die kunnen worden gebruikt om landen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering en het verlies en de schade die ze hierdoor oplopen te vergoeden.
  • Bedrijven te dwingen om transparant te rapporteren over al hun CO2-emissies en te verplichten om ambitieuze en tijdgebonden actieplannen op te stellen om klimaatverandering tegen te gaan, met korte- tot middellange termijn doelen die in lijn zijn met de wereldwijde klimaatveranderingsdoelstellingen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Noot voor redactie: 

  • Oxfam Novib klimaatexpert Jacqueline Persson is beschikbaar voor interviews, contact Jules van Os, Oxfam Novib persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683.
  • Download het Oxfam-rapport, Carbon Billionaires, The investment emissions of World’s richest people
  • Oxfam begon met een lijst van de 220 rijkste mensen ter wereld volgens de Bloomberg Billionaires Index en werkte samen met dataprovider Exerica om a) het percentage eigendom van deze miljardairs in bedrijven te identificeren b) de omvang 1&2 emissies van deze bedrijven. Om de beleggingsportefeuilles van individuele miljardairs te berekenen, hebben we de analyse van Bloomberg gebruikt, die gedetailleerde uitsplitsingen geeft van de bronnen van de rijkdom van miljardairs. Hier is de methodieknota.
  • Recente gegevens van Oxfams onderzoek met het Stockholm Environment Institute Confronting Carbon Inequality tonen aan dat de rijkste 1 procent van de mensheid verantwoordelijk is voor twee keer zoveel uitstoot als de armste 50 procent en dat tegen 2030 hun CO2-voetafdruk 30 keer groter zal zijn dan het niveau dat verenigbaar is met de 1,5°C-doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies