Woede over bezuiniging op ontwikkelingshulp

  • 23 juni 2015

Boos zijn ze, de bezoekers van de PvdA-bijeenkomst op 22 juni. Over het feit dat de partij akkoord is gegaan met enorme bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. En dat er zo veel is gekort op ontwikkelingsorganisaties, en op onderwijs en gezondheid.

De klankbordbijeenkomst was een reactie op de mailactie "Post voor Diederik". Bijna 7.000 mensen stuurden PvdA-fractieleider Samsom een mail om hun zorg uit te spreken over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De mailactie is opgezet door Oxfam Novib en andere Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.

Focus op handel

De PvdA-meeting in de Oude Zaal van de Tweede Kamer werd heel goed bezocht. Meer dan 150 mensen trokken op een druilerige maandagmorgen uit alle hoeken van het land naar Den Haag, vanuit Oost-Groningen aan toe. Ze deelden hun zorg over de rigoureuze bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de grote focus van de PvdA op handel.

Hun zorg bleek duidelijk: woede over het feit dat de PvdA akkoord is gegaan met enorme bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Verontwaardiging dat ontwikkelingsorganisaties zwaar moeten bezuinigen en dat er zo veel gekort is op onderwijs en gezondheidszorg. Onbegrip dat de overheidssteun voor Wereldwinkels is gestopt. En zorgen over corruptie in het bedrijfsleven.

Maatschappelijke organisaties

Roelof van Laar, woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-fractie, zei ‘doordrongen te zijn van het belang van maatschappelijke organisaties’ en dat ‘minister Ploumen heeft toegezegd dat 25% van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking via maatschappelijke organisaties besteed gaat worden’. Van Laar stelde dat de PvdA het budget voor ontwikkelingssamenwerking ‘terug wil krijgen naar 0,8 procent’ met als voorwaarde ‘dat er begrotingsevenwicht is’. Voor de PvdA vormt ‘solidariteit prioriteit’, aldus Van Laar.

Corruptie

Minister Ploumen nam het op voor Nederlandse bedrijven, die vaak niet betrokken zouden zijn bij corruptie en soms, zoals in het geval van Heineken in Rwanda, netjes belasting zouden betalen. De regering bevordert handel, maar eveneens maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in 13 economische sectoren, aldus Ploumen. De minister verdedigt de bezuinigingen op onderwijs en gezondheidszorg met haar stelling dat een deel van deze uitgaven tegenwoordig door mensen als Bill Gates worden betaald, en dat zij focust op typische Nederlandse prioriteiten als voorbehoedmiddelen en emancipatie van vrouwen. Ploumen benoemde ‘corruptie’ als ‘één van de ergste problemen van deze tijd’. Overigens zonder hierbij te vermelden dat zij zwaar bezuinigt op rechtsstaatontwikkeling en corruptiebestrijding.

Mensenrechten

De woordvoerder Buitenland van de PvdA, Michiel Servaes, erkende in zijn slotwoord dat deze bijeenkomst voortkwam uit een protest van burgers tegen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder maatschappelijke organisaties. Hij erkende ook dat organisaties en mondige burgers die opkomen voor mensenrechten in steeds meer landen, ontwikkelingslanden maar ook bijvoorbeeld India en Rusland, onder druk komen te staan. Servaes eindigde de bijeenkomst met de toezegging dat ‘we bij u terug komen hoe we verder kunnen werken op dit onderwerp en hoe we het beter kunnen doen: hoe krijgen we ontwikkelingssamenwerking weer bovenaan de politieke agenda?’

Daar is de PvdA zelf bij. Als de partij de mooie woorden van Roelof van Laar (‘terug naar 0,8’ en ‘solidariteit prioriteit’) tijdens de volgende coalitieonderhandelingen wél omzet in daden, dan doet zij haar naam als sociale partij weer eer aan.

Bron: Oxfam Novib, 23 juni 2015

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies