Wereldwijde ongelijkheid? Dit is de trend

  • 17 mei 2017

Oxfam doet onderzoek naar ongelijkheid en de feiten liegen er niet om: de grootste Indonesische miljardair verdient jaarlijks genoeg om een einde te maken aan de armoede van meer dan 2.8 miljoen Indonesiërs. De ongelijkheid in het land neemt nog steeds toe.

Ook in Vietnam groeit de kloof tussen arm en rijk, blijkt uit ons onderzoek. Vietnam heeft een sterke reputatie als het gaat om armoedebestrijding, maar het groeiende verschil tussen de elite en de allerarmsten dreigt roet in het eten te gooien. De 210 rijkste Vietnamezen zouden samen 3.2 miljoen landgenoten uit armoede kunnen verlossen.

Ongelijkheid vind je niet alleen in Azië

De groeiende kloof tussen arm en rijk beperkt zich niet tot het Aziatische continent. In Uganda bijvoorbeeld ontvangt de rijkste 10 procent van de inwoners van 35.7 procent van het nationaal inkomen, terwijl de armste 10 procent achterblijf met slechts 5.8 procent. We zien deze ongelijkheid ook in Nigeria, waar 5 miljoen mensen kampen met een hongersnood. De rijkste man daarentegen kan 42 jaar lang 1 miljoen dollar  per jaar uitgeven en is dan pas door zijn geld heen. Het zijn deze droge cijfers die een duidelijke trend laten zien: ongelijkheid neemt wereldwijd toe. 

Wat zijn de gevolgen van de groeiende kloof tussen arm en rijk?

In de landen uit de rapporten van Oxfam, Vietnam, Indonesië, Nigeria en Uganda, schort het aan publieke voorzieningen. Er wordt gewoonweg niet genoeg geld geïnvesteerd in onderwijs en gezondheidszorg. En dat berooft de allerarmsten van een beter bestaan. 7 miljoen mensen in Nigeria hebben geen toegang tot schoon drinkwater. En in vergelijking met de rest van de wereld, gaan in Nigeria de minste kinderen naar school. Als je als kind niet naar school kunt, is het behoorlijk lastig om te werken aan een betere toekomst. En zonder medische hulp hébben sommige mensen niet eens een toekomst. Een klein maar tekenend voorbeeld: in Uganda sterven dagelijks 300 mensen aan de gevolgen van HIV en aids. Het is moeilijk om de ziekten te bestrijden, ondermeer omdat er in Uganda slechts 1 dokter beschikbaar is voor ruim 24.725 mensen.

Wie betaalt de prijs? 


“Vrouwen worden het hardst geraakt door de toenemende ongelijkheid en armoede,” aldus Oxfam, “Bij gebrek aan voldoende publieke voorzieningen nemen vrouwen de zorgtaken van de overheid over.” Vrouwen zijn de mantelzorgers van hun gezin of zelfs het hele dorp. Hierdoor houden zij weinig tot geen tijd over voor een opleiding of een baan.

Als vrouwen wel werk hebben, krijgen zij minder betaald dan mannen. In Uganda verdienen vrouwen in de publieke sector gemiddeld 40 procent minder dan mannen. En in Vietnam verdienen mannelijke werknemers gemiddeld 33 procent meer dan hun vrouwelijke collega’s. Deze inkomensongelijkheid veroorzaakt nog grotere verschillen tussen man en vrouw. 


De rol van belasting

Er is meer geld nodig om te investeren in publieke diensten om zo ongelijkheid tegen te gaan. Daarom pleit Oxfam voor een eerlijk belastingsysteem. Nationaal én internationaal. Want door internationale belastingontwijking lopen ontwikkelingslanden veel inkomsten mis, terwijl zij dit geld hard nodig hebben om armoede tegen te gaan.

Neem Indonesië: Als bedrijven in Indonesië netjes hun belasting betaalden, zou er 9 keer zo veel budget zijn voor de gezondheidszorg. Maar nu moeten gewone mensen opdraaien voor het feit dat bedrijven weigeren hun eerlijke deel belasting af te dragen.

Belastingontwijking zichtbaar maken

Het klinkt simpel en logisch: maak eerlijke, internationale afspraken tussen landen, zodat het voor multinationals onmogelijk wordt om belasting te ontwijken. Maar in praktijk blijkt dat behoorlijk ingewikkeld.

Door internationale campagnes en trainingen, maken wij extreme ongelijkheid zichtbaar en leggen we bloot hoe scheef de internationale belastingsystemen zijn. De onderzoeken die Oxfam doet en de rapporten die we publiceren over de grote verschillen tussen arm en rijk, helpen hierbij. Inmiddels staan steeds meer mensen op tegen belastingontwijking. We voeren druk uit op politici en bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen. En wereldwijd voeren we actie. Alleen samen kunnen we armoede tegengaan!

Feiten en achtergronden over ongelijkheid

Wil je meer weten over de groeiende kloof tussen arm en rijk in Indonesië, Vietnam en Uganda? Check de feiten en lees de achtergronden in de (Engelstalige) rapporten over ongelijkheid in Uganda, NigeriaVietnam en Indonesië.

Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam International. Een wereldwijde confederatie van 15 organisaties die samenwerken om duurzame oplossingen te vinden voor armoede en onrecht. 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies