‘We gaan het redden in Afrika’

  • 7 mei 2018

Amadou Kanouté

Als geen ander weet Amadou Kanouté wat er nodig is in de allerarmste landen in Afrika en wat ontwikkelingssamenwerking effectief maakt. Als directeur van een Senegalese organisatie werkt hij op succesvolle wijze aan de vooruitgang van zijn land. Op 29 mei deelt hij zijn visie op ontwikkelingssamenwerking tijdens een debat in De Balie.

Wat zijn de plannen van Sigrid Kaag voor het nieuwe Nederlandse ontwikkelingsbeleid? Deze maand presenteert de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe beleidsnota. Het is een belangrijk moment om stil te staan bij de vraag hoe het Nederlandse beleid op ontwikkelingssamenwerking effectief bijdraagt aan het oplossen van extreme armoede, groeiende honger, extreme ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering. Dient het nieuwe Nederlandse ontwikkelingsbeleid de ontwikkeling van de allerarmste landen of draait het vooral om Nederlandse belangen?

Praat mee over de plannen van minister Kaag

Op 29 mei organiseert Oxfam Novib in samenwerking met De Balie en Partos een debat over de plannen van minister Kaag en de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Amadou Kanouté deelt tijdens het debat zijn visie op ontwikkelingssamenwerking. Kom ook en praat mee!

Wat is er nodig is in de allerarmste landen in Afrika? En wat maakt ontwikkelingssamenwerking effectief? Als leider van de lokale gemeenschap in Senegal weet Amadou Kanouté dat als geen ander. Momenteel staat het West-Afrikaanse Senegal op nummer 166 van de 188 landen op de armoederanglijst van de Verenigde Naties. Dat de helft van de bevolking in Senegal analfabeet is, maakt het er niet beter op. En toch is Amadou positief over de toekomst van Afrika. Hij is ervan overtuigd dat Afrika het gaat redden.

Maak kennis met Amadou Kanouté 

Amadou Kanouté is een Oxfam Aid Hero. Met dit project willen we een stem en gezicht geven aan maatschappelijke leiders in ontwikkelingslanden die op een succesvolle wijze werken aan de vooruitgang van hun land.

Amadou Kanouté is een veteraan in het Afrikaanse maatschappelijke veld. Kanouté’s missie is om burgers in staat stellen in hun land mee te doen aan besluitvorming die hen raakt.  Kanouté: ’Wat me het meeste motiveert in de hele wereld is om onze overheid beslissingen te zien maken die wij met onze burgergroepen naar voren hebben gebracht.’ 

Daarom heeft hij CICODEV Africa opgericht, het Pan-Afrikaanse instituut voor consumenten, burgerschap en ontwikkeling. Als directeur van CICODEV Africa werkt Kanouté aan thema’s als vrouwenrechten, lokale voedselvoorziening, toegang tot moderne communicatiemiddelen, toegang tot water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en landrechten.

‘Als mensen niet kunnen lezen of schrijven voelen ze zich niet verbonden met hun overheid’, aldus Kanouté. Daarom zorgt Kanouté met zijn werk ervoor dat alle burgers worden betrokken bij de ontwikkeling van hun land.

Kanoutés missie: actief burgerschap stimuleren

Kanouté heeft een duidelijke visie: volgens hem is een goed functionerend sociaal contract tussen burgers en de staat cruciaal voor het ontwikkelingsproces van een land. Om hieraan bij te dragen organiseert hij lokale bijeenkomsten van burgers. Hij luistert naar wat lokale burgers nodig hebben en bespreekt met hen hoe beter overheidsbeleid eruit kan zien. De inbreng en ideeën van burgers neemt hij mee in zijn gesprekken met beleidsmakers.

Kanouté gelooft dat burgers in actie moeten komen en zelf voorstellen moeten doen, om dingen te kunnen veranderen in hun land. Maatschappelijke organisaties als CICODEV Africa spelen in arme landen als Senegal een belangrijke rol in het faciliteren van een dialoog tussen burgers en de staat. Hierdoor versterken ze het sociaal contract tussen burgers en de overheid waarmee zij sociale en economische ontwikkeling mogelijk maken. Kanouté: ‘We zorgen ervoor dat overheidsmiddelen op een efficiënte wijze worden gebruikt en dat burgers invloed hebben op hoe beleid wordt geformuleerd, uitgevoerd en gewaardeerd.’

Een langetermijnvisie voor ontwikkelingssamenwerking

Een sterk sociaal contract tussen burgers en de staat is een voorwaarde om op de lange termijn ontwikkeling mogelijk te maken. Voor ontwikkeling in een land zijn een functionerende overheid en instituties nodig die mensenrechten garanderen en voor veiligheid zorgen. Anderzijds zijn burgers nodig die actief kunnen meedoen in de samenleving, hun rechten kunnen opeisen, hun overheid kunnen kiezen en vervolgens aansprakelijk houden.

De veranderingen die mensen zoals Amadou Kanouté teweeg willen brengen, gebeuren niet van de ene op de andere dag. Het is een langetermijnproces. NGO’s als CICODEV Africa met leiders als Amadou Kanouté spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun land. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van het sociaal contract tussen burgers en de staat. Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en dat van andere donorlanden dient juist hierop inspelen.

Vandaag de dag hebben we veel meer democratische overheden in Afrikaanse landen. We hebben het mogelijk gemaakt dat overheden gingen veranderen. In plaats van het verduisteren van overheidsmiddelen, hebben we nu overheden die actief werken aan de ontwikkeling van hun land en burgers. De vooruitgang van Afrikaanse landen is soms misschien ongelijk, maar de algemene trend is positief. Wat ik graag wil delen is dat ik overtuigd ben dat we het gaan redden in Afrika. Dat is wat mij drijft. - Amadou Kanouté

 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies