Waarom ongelijkheid over meer gaat dan een salarisstrookje

  • 20 juli 2017

Ongelijkheid is een groeiend probleem. De armen worden niet armer, maar de rijken wel rijker. Daardoor komt er een steeds grotere kloof. Maar wat vaak wordt vergeten, is dat ongelijkheid vérder gaat dan salaris.

Als we het over ongelijkheid hebben, is er altijd wel iemand die begint over het salaris van onze directeur, Farah Karimi.

We kunnen hier eigenlijk alleen maar op reageren met feiten. Ga er maar even goed voor zitten, want het is een vrij technisch verhaal. Het salaris van onze algemeen directeur, Farah Karimi, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht conform de norm van Goede Doelen Nederland voor salarissen, waarbij standaard 4% wordt afgetrokken van het voor ons geldende normbedrag (€129.559 – 4% = 124.377). Jaarlijks kan, zoals gebruikelijk bij goed functioneren, een verhoging worden toegepast (trede), maar dus niet hoger dan de maximale norm van 4% minder dan die norm van Goede Doelen Nederland.

Op basis van deze criteria is onze directeur een bruto salaris (inclusief 8% vakantiegeld) toegekend van €122.306,-.

Inclusief werkgeverslasten (denk aan pensioenbijdrage) komt dit neer op €141.059.

Dit is ruim onder de voor 2017 geldende maximumnorm van €181.000 die in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland is vastgesteld. Het is een gemiddeld salaris voor een directielid van een grote goede doelen organisatie. In 2018 heeft de directie van Oxfam Novib afgezien van een salarisverhoging die werd aangeboden door de Raad van Toezicht op basis van de door Goede Doelen Nederland toegepaste indexatie van 1.4%.

We willen graag dat je op de hoogte bent van wat onze directeur verdient

Het salaris van onze directie is te vinden in ons openbare jaarverslag, die we ieder jaar in de zomer publiceren. Ons boekjaar loopt namelijk van 1 april tot 31 maart. Binnenkort komt het nieuwe jaarverslag van 2017-2018 uit. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze uitgaven, omdat wij dit ook van andere bedrijven en overheden verwachten. Zo kan er beter gecontroleerd worden of belasting wel op de juiste plek wordt betaald en of het wel aan de juiste zaken (denk aan onderwijs en gezondheidszorg) wordt uitgegeven.

We willen bovendien aan onze donateurs kunnen verantwoorden dat we het geld dat zij aan ons schenken op een juiste manier besteden. In ons openbare jaarverslag kun je daarom ook vinden, dat 94% van onze uitgaven rechtstreeks naar armoedebestrijding gaat. Slechts 1% gaat naar beheer- en administratiekosten, waaronder de salarissen van onze directie. 

Transparantie zorgt voor gelijkheid 

Eigenlijk is het fantastisch dat mensen reageren op het salaris van onze directie. Het toont namelijk aan dat transparantie zorgt voor discussie en kritiek. Dat is precies de reden waarom we ook willen dat bedrijven en overheden transparanter worden in hun inkomsten en uitgaven. Zo kunnen we onrechtmatigheden sneller ontdekken en ongelijkheid tegengaan, wereldwijd.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat niet alleen een select groepje beloond wordt voor hun inzet, maar dat iedereen beloond wordt.

Want groeiende ongelijkheid, betekent ongelijke toegang tot basisvoorzieningen

Ken je de uitspraak 'een dubbeltje wordt geen kwartje' nog? In veel landen geldt dit nog steeds. Waar je geboren wordt, wie je ouders zijn en hoeveel geld zij verdienen hebben een enorme invloed op wat je bereikt in je leven.

Daarom is het enorm belangrijk dat landen voldoende geld hebben voor (en uitgeven aan) openbare voorzieningen. Denk aan openbaar onderwijs, zodat iedereen naar school toe kan. Gezondheidszorg, zodat je ook als je een (chronische) ziekte hebt goed geholpen kan worden en een mooi leven kunt opbouwen. Maar veel landen hebben een gebrek aan deze voorzieningen en zelfs in Nederland blijkt dat iemands sociale achtergrond een grote factor speelt in het onderwijs

Om het tij te keren, is een goed overheidsbeleid nodig

Het is tijd voor actie. Daarom is Oxfam gestart met deze index. Nu staat op een rij wat landen doen om de extreme ongelijkheid terug te dringen. De Commitment to Reducing Inequality Index kijkt naar arbeidsrechten, sociale uitgaven en belastingen. Alle drie zijn ze cruciaal om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen. Het zijn de belangrijkste wapens om extreme ongelijkheid te bestrijden. 

Spoiler alert: de resultaten uit deze eerste versie van de index zijn niet best. Geen enkel land ter wereld doet genoeg om de ongelijkheid te verminderen. Zweden, België en Denemarken staan dan wel boven aan de lijst, maar ook zij kunnen nog meer doen. Zo kunnen bedrijven in België makkelijk onder belastingen uitkomen en heeft Denemarken gesneden in de belastingen voor de rijkste inwoners.

We roepen experts van over de hele wereld op om bij te dragen aan deze index, zodat we hem zoveel mogelijk kunnen verbeteren en ongelijkheid zo effectief mogelijk kunnen meten.

Het gaat er dus niet om dat iemand zijn salaris moet inleveren

Onze strijd tegen ongelijkheid betekent niet dat wij willen dat jij, of iemand anders, minder gaat verdienen. Het betekent ook niet dat wij iets hebben tegen de rijken. Veel rijke mensen zetten zich heel erg in voor een betere wereld, en daar hebben we ontzettend veel respect voor.

Wij vinden dat je best beloond mag worden voor het werk dat je doet, maar we vinden vooral dat iedereen beloond mag worden. Daar zijn openheid, transparantie, een goed overheidsbeleid en meewerkendheid van bedrijven voor nodig. Dus - help je ook mee met onze strijd tegen ongelijkheid?

Aantreden van Michiel Servaes

Begin oktober 2018 verliet Farah Karimi Oxfam Novib, na bijna 10 jaar in dienst te zijn geweest. Michiel Servaes is 1 oktober 2018 aangetreden als onze nieuwe directeur. Voor het vaststellen van zijn salaris zijn dezelfde criteria aangehouden. Hij verdient, inclusief vakantiegeld, €118.014,- bruto per jaar.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies