'Vang vluchtelingen fatsoenlijk op, maar niet ten koste van armoedebestrijding'

  • 15 september 2015
De Syrische ouders van de 18 maanden oude Hala wonen met hun dochter in een geïmproviseerde tent in Libanon. FOTO: Sam Tarling/ Oxfam

'De foto van een klein dood jongetje heeft bereikt wat vijf jaar crisis in Syrië en de regio niet heeft kunnen doen: onze ogen en ons hart openen voor de inhumane omstandigheden waarin we miljoenen mensen al die tijd hebben laten leven.' Dat zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib in reactie op de Miljoenennota.

'Maar het kabinet komt vandaag in de Miljoenennota nog steeds met halve maatregelen. Nederland is bereid meer vluchtelingen op te vangen, maar stelt daaraan onhaalbare voorwaarden.'

Leiderschap is nodig

'Om de structurele oorzaken van de huidige crisis aan te kunnen pakken, moet meer geld beschikbaar komen voor ontwikkeling waarmee crisissen voorkomen en beheerst kunnen worden. Het kabinet moet de kosten voor opvang van asielzoekers niet meer geheel betalen uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Een maximum van 300 miljoen per jaar is een redelijke grens. Daarboven zou Nederland, net als Duitsland extra geld moeten vrijmaken uit de algemene middelen, of de begrotingen van de ministeries die over de opvang gaan.”

'Ons kabinet zou leiderschap moeten tonen en de Nederlandse en Europese burgers ervan moeten overtuigen dat stabiliteit in de wereld noodzakelijk is en dat we die niet op een koopje krijgen. Het voortdurend uithollen van ontwikkelingsbudget moet echt stoppen. De problemen zijn daarvoor te groot!'

Steeds minder geld
  • De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland bedroegen in 2014 697 miljoen; voor 2015 staat 836 miljoen begroot en voor 2016 347 miljoen. Dat laatste bedrag is volgens Oxfam Novib gebaseerd op een veel te lage inschatting van het aantal te verwachten asielzoekers. De werkelijke kosten zullen voor 2016 veel hoger uitvallen, vreest Oxfam Novib, zoals ook in 2014 en 2015 gebeurde. Dit gaat ten koste van andere inspanningen op het gebied van armoedebestrijding.
  • Oxfam Novib pleit daarom voor het instellen van een vast plafond van maximaal 300 miljoen euro aan asielopvang in Nederland dat vanuit het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt betaald. De overige kosten moeten dan uit algemene middelen of de begroting van het verantwoordelijk ministerie van Veiligheid en Justitie komen.
  • Het kabinet bezuinigt al op het ontwikkelingsbudget met 750 miljoen per jaar, oplopend naar 1 miljard per jaar vanaf 2017.
  • Daar bovenop kwam de extra bezuiniging van 240 miljoen sinds 2014, in 2016 oplopend tot 244 miljoen,
  • Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is verder vervuild doordat internationaal klimaatbeleid (enkele honderden miljoenen per jaar) vanuit dit budget wordt betaald, wat nadrukkelijk in gaat tegen internationale klimaatafspraken.

Lees ook: Hulporganisaties bezorgd over geld voor asielopvang

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies