Strategisch partnerschap met Buitenlandse Zaken

  • 12 november 2015

Het is officieel! Oxfam Novib en SOMO zijn sinds vanmiddag strategisch partner van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met een tekenceremonie is onderstreept dat wij ons samen sterk zullen maken voor een rechtvaardige wereld. De komende vijf jaar zetten wij ons samen in voor mensen die onvoldoende toegang hebben tot basisbehoeften als eten, inspraak en veiligheid.

Samenspraak en Tegenspraak

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is 25 strategische partnerschappen aangegaan met goede doelen en andere organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. We zijn blij dat we met het ministerie tot een overeenkomst zijn gekomen voor samenwerking in de toekomst. Het beleidskader voor deze partnerschappen heet niet voor niets ‘Samenspraak en Tegenspraak’.

Oxfam Novib en SOMO gaan de komende jaren samen werken en tegelijkertijd zullen zij de Nederlandse overheid kritisch aanspreken als het beleid in strijd is met de belangen van de meest kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden.


Farah Karimi (namens Oxfam Novib en SOMO) en Reina Buijs (namens het Ministerie) ondertekenden op het Ministerie het document waarin staat dat wij de komende vijf jaar zullen samenwerken. Foto: Rolf Krüger

Gedeelde ambities

Het Ministerie en Oxfam Novib/SOMO delen dezelfde ambitie om de wereld rechtvaardiger te maken; een plek waar basisbehoeften gerespecteerd worden. Iedereen heeft recht op eten, iedereen heeft recht op een stem en iedereen heeft recht op veiligheid. Vanaf januari 2016 ontvangen wij tot en met 2020 jaarlijks 15.5 miljoen euro. Geld dat we zorgvuldig zullen inzetten op deze thema’s:

  • Het recht op voedsel; kleinschalige voedselproducenten, boeren en kwetsbare gemeenschappen hebben recht op een eerlijk en duurzaam voedselsysteem.
  • Meer inspraak en geld voor ontwikkelingsbeleid; burgers en maatschappelijke organisaties krijgen meer inspraak in beleidsvormingsprocessen die ongelijkheid en extreme armoede tegen moeten gaan.
  • Bescherming van mensen in conflictgebieden; voorkomen en beëindigen van conflicten en bescherming bieden aan kwetsbare groepen.

Farah karimi, algemeen directeur Oxfam Novib: 'Gezien de grote uitdagingen in de wereld en de grote ambities die tegelijkertijd in de global goals geformuleerd zijn, is samenwerken tussen verschillende actoren een must. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Oxfam Novib zullen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en eigen rol, gaan samenwerken om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld zonder armoede.'

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies