Rijke landen laten kwetsbare vluchtelingen in de steek

  • 16 december 2016

Rijke landen doen veel te weinig voor kwetsbare Syrische vluchtelingen, zoals ernstig zieken, gewonden en alleenstaande vrouwen met kinderen. Nog geen 3 procent van de vijf miljoen Syrische vluchtelingen vindt onderdak in de rijkere landen.

Kwetsbare vluchtelingen

Tenminste 10 procent van de vijf miljoen Syrische vluchtelingen is extra kwetsbaar en zou daarom juist opvang moeten krijgen in landen waar ze goed beschermd kunnen worden. Nederland nodigde sinds 1989 jaarlijks slechts 500 kwetsbare vlcuhtelingen uit voor een nieuw veilig onderkomen, waarvan de helft kwetsbare vluchtelingen. De Syriëcrisis heeft hier geen verandering in gebracht.

Opvang in de regio

Het staat in schril contrast met bijvoorbeeld Libanon, waar één op de vijf inwoners vluchteling is. De opvang van vluchtelingen komt neer op de schouders van landen als Jordanië, Irak, Egypte, Turkije en Libanon. 86 procent van alle vluchtelingen wereldwijd wordt door buurlanden van conflictgebieden opgevangen.

Hervestigingsbeleid van rijke landen

We onderzochten het hervestigingsbeleid van acht landen: Australië, Canada, Duitsland, Nederland, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wat blijkt? Minder dan 3 procent van de vijf miljoen Syrische vluchtelingen vindt onderdak in rijke landen. In sommige landen vertragen langdurige processen, veiligheidsonderzoek, en een toenemend xenofobisch politiek klimaat de komst van kwetsbare Syrische vluchtelingen. Andere landen, zoals Canada, zijn juist in staat snel en efficiënt de meest kwetsbare vluchtelingen op te nemen, door meer en snellere inzet van ambtenaren, geld en door politieke bereidheid te tonen.

Nederland kan veel meer aan

Slechts 500 kwetsbare vluchtelingen worden jaarlijks door Nederland uitgenodigd voor een nieuw veilig onderkomen. Een berekening gebaseerd op de grootte van onze economie laat zien dat Nederland tenminste 7800 kwetsbare Syrische vluchtelingen zou (moeten) kunnen opnemen. Nederland is wel een grote donor van humanitaire (financiële) hulp. Uit het onderzoek van Oxfam blijkt ook dat Nederland een voorbeeld voor andere landen is met betrekking tot het aanbieden van versnelde procedures voor vluchtelingen met levensbedreigende medische kwesties. Andere landen doen soms jaren over het hele proces van hervestiging.

Waarom is hervestigen zo belangrijk?

De opvang van vluchtelingen in de regio staat enorm onder spanning. Landen zoals Libanon en Jordanië kunnen de vluchtelingenopvang en de druk die dit veroorzaakt op openbare en sociale voorzieningen nauwelijks aan. Deze landen worden bovendien geconfronteerd met beperkte financiële steun van andere landen. De noodhulp in de regio tot december 2016 is nog maar voor de helft gefinancierd. Vluchtelingen, en met name kwetsbare vluchtelingen, zijn daar de dupe van. ‘Mensen met ernstige ziektes, vrouwen met jonge kinderen, vluchtelingen met trauma’s – in de buurlanden van Syrië kunnen zij nauwelijks overleven’, zegt Evelien van Roemburg, beleidsadviseur Conflict bij Oxfam Novib en schrijver van het rapport.

Politieke leiders: neem je verantwoordelijkheid!

Europese leiders moeten nu politiek leiderschap laten zien dat recht doet aan internationale mensenrechtenverdragen, aan moraliteit en aan solidariteit. Daarvoor moeten zij vóór het eind van 2017 de 10 procent meest kwetsbare vluchtelingen ‘uit de regio’ hervestigen. De vele burgerinitiatieven voor hulp aan vluchtelingen in Europa, inclusief in Nederland, laten zien dat gewone mensen tot veel in staat zijn. Nu onze politieke leiders nog.

Bron: Oxfam Novib, december 2016

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies