Pensioenfondsen tekenen om duurzaam te beleggen

  • 20 december 2018

pensioenfondsen tekenen convenant

'Met dit convenant nemen pensioenfondsen verantwoordelijkheid. Terecht, want als grote financiële én maatschappelijke spelers verwacht ik dat zij beleggingsrisico’s, zoals de aantasting van arbeidsrechten, tegengaan en juist een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede en voor het klimaat', zegt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. 'Als ngo’s blijven we hen uiteraard kritisch volgen en toezien op concrete resultaten.'

Een duurzame samenwerking

Vandaag tekenen pensioenfondsen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Ze gaan daarmee een samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo's), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen.

Op deze manier kunnen de pensioenfondsen wereldwijd invloed hebben op bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu. Om die invloed beter in te kunnen zetten, is meer inzicht nodig in de risico's van de wereldwijde beleggingsketen en moet er worden samengewerkt met (lokale) partners. Ruim 70 fondsen, samen goed voor ruim 1150 miljard euro aan belegd vermogen, tekenen vandaag daartoe het convenant.

Fondsen vergroten inzicht

Door wereldwijd risico’s en negatieve impacts door beleggingen in kaart te brengen op basis van UNGP’s en OESO-richtlijnen, krijgen pensioenfondsen meer inzicht in waar risico’s en impacts op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade voordoen. Daarmee kunnen zij risico’s verminderen en hun invloed aanwenden om problemen op te lossen. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de kennis en ervaring van de andere deelnemende partijen van het convenant en hun (lokale) partners.

Projecten op mensen- en arbeidsrechten

Binnen het convenant gaan partijen samenwerken aan zes projecten waarbij samenwerking de invloed van pensioenfondsen kan vergroten. In januari wordt de eerste casus bekend gemaakt.   

Veel draagvlak voor convenant

Drie ministeries, zes maatschappelijke organisaties en drie vakbonden ondertekenen dit convenant. Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant.

Naast de ruim 70 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, tekenen de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

Nederlandse pensioensector

Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1340 miljard euro. Dat is geld van deelnemers in pensioenfondsen, die het geld laten groeien tot een goed pensioen voor hun deelnemers. Binnen de pensioensector ondertekenen zo’n 70 fondsen het convenant, samen goed voor zo'n 1150 miljard euro euro beheerd vermogen. De diversiteit onder fondsen is groot, organisaties verschillen enorm in omvang en invloed. In dit convenant slaan de fondsen de handen ineen om samen met overheden, vakbonden en ngo's wereldwijd hun invloed positief aan te wenden.

Acht convenanten ondertekend

Het convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de SER. Met dit nieuwe convenant wordt er binnen de financiële sector breed gewerkt aan internationaal maatschappelijke verantwoord investeren. Eerder werden convenanten gesloten met banken en verzekeraars.

Er werden ook al convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend in de sectoren Duurzame Kleding en Textiel, Duurzaam Bosbeheer, Plantaardige Eiwitten, Verantwoord Goud en Voedingsmiddelensector. In totaal zijn er nu acht convenanten ondertekend. Gesprekken zijn nog gaande in onder andere de Natuursteensector, de Sierteeltsector en de Metallurgische sector. Kijk voor een volledig overzicht op www.imvoconvenanten.nl

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies