Oxfam Novib verandert

  • 1 december 2014

De wereld om ons heen verandert snel. Daarom veranderen wij als Oxfam Novib ook. Opdat we relevant blijven. En onze kennis en ervaring die we in bijna 60 jaar hebben opgebouwd kunnen blijven inzetten.

Wendbare projectorganisatie

De toenemende wereldwijde ongelijkheid, klimaatverandering en complexe conflicten vragen van ons om intensief samen te werken met diverse partijen in Nederland en internationaal. Samen met andere Oxfams vormen we een wereldwijd netwerk dat met lef onrechtvaardige internationale machtsverhoudingen wil doorbreken en mensen wereldwijd mobiliseert om met ons voor fundamentele veranderingen te pleiten.

Om dat met verve te kunnen doen, passen wij onze organisatiestructuur aan. Die structuur maakt het mogelijk om:

  • een meer wendbare projectorganisatie te zijn,
  • onze innovatieve kracht te vergroten,
  • meer invloed en zeggenschap te realiseren voor onze zuidelijke partners en zuidelijke Oxfams,
  • pleiten en beïnvloeden centraal te laten staan in al ons werk.
Strategisch partnerschap

Tegelijkertijd bezuinigt de Nederlandse overheid fors op ontwikkelingssamenwerking. Met ingang van 1 januari 2016 stopt voor tientallen ontwikkelingsorganisaties, dus ook voor Oxfam Novib, de subsidie die we in het kader van het Medefinancieringsstelsel ontvangen. We rekenen op een voortzetting van de samenwerking met de Nederlandse overheid in een strategisch partnerschap. We bereiden ons er echter op voor dat we substantieel minder financiële middelen ter beschikking zullen hebben, omdat de overheid veel minder geoormerkt budget voor het maatschappelijk middenveld heeft gereserveerd. Dat betekent dat we zullen moeten snijden in het werk met onze partners. Dat raakt het hart van onze missie.

Daarnaast kunnen we gedwongen ontslagen niet uitsluiten en zullen we naar verwachting afscheid moeten nemen van bevlogen medewerkers die zich voor onze missie inzetten. Ook andere ontwikkelingsorganisaties maken nu dergelijke pijnlijke processen mee of zullen deze nog in gang moeten zetten. Het is een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen van de Nederlandse overheid op ontwikkelingssamenwerking.

Invloedrijke sociale veranderaar

Een dergelijke grote verandering hebben we in 2011 ook doorgemaakt. We bleken in staat om na een forse terugval in inkomsten weer te groeien en het vertrouwen van internationale donoren te winnen. Wij gaan door op de toen ingeslagen weg. We zetten verder in op de verandering van subsidieorganisatie naar een invloedrijke sociale veranderaar. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten voor armoedebestrijding en rechtvaardigheid.

Bron: Oxfam Novib, 1 december 2014

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies