Oxfam is verre van een westers bolwerk

  • 28 mei 2013

Frank van der Linde meent dat Oxfam Novib een ‘westers bolwerk’ is (NRC, 17 mei). Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib, weerlegt zijn kritiek in het NRC van 24 mei. Lees mee.

Farah Karimi, algemeen directeur
van Oxfam Novib.
Foto: Oxfam Novib

‘De Oxfam confederatie is 18 jaar jong en is in die periode uitgegroeid van 7 naar 17 leden, afkomstig uit 5 continenten. De Ugandese Winnie Byanyima is algemeen directeur van het secretariaat van Oxfam International en het bestuur heeft de Indische econoom Niting Desai als onafhankelijk voorzitter. Toch meent Frank van der Linde, in een merkwaardig betoog in deze krant (17 mei 2013) dat Oxfam een 'Westers bolwerk' zou zijn. Zijn kritiek richt zich op de bestuursstructuur van Oxfam. Nu is dit voor de lezer geen dagelijkse kost dus vandaar een paar feiten.’

Oxfam decentraal georganiseerd

‘Allereerst begrijpt Van der Linde kennelijk niet wat het betekent dat Oxfam een confederatie is van 17 gelijkwaardige nationale ontwikkelingsorganisaties. Oxfam is geen federatie, met een hoofdkantoor dat het beleid voor alle leden bepaalt, zoals een aantal andere internationale organisaties. Het internationaal secretariaat van Oxfam is vooral een coördinatiecentrum. Verder heeft ieder lid van Oxfam één zetel in het bestuur van de confederatie. Deze structuur wijkt dus fundamenteel af van organisaties waar Van der Linde ons mee vergelijkt. Oxfam is sinds haar oprichting decentraal georganiseerd, waardoor leden ook vanuit hun eigen context kunnen werken. Een bolwerk is dat niet, laat staan een 'Westers bolwerk'.’

diversiteit maakt Oxfam krachtiger

‘Een cruciale vraag voor ons als internationale NGO is: hoe kunnen we onze impact nog meer vergroten in de strijd voor een rechtvaardige wereld zonder armoede? Mijn stellige overtuiging is dat Oxfam krachtiger wordt naarmate de diversiteit van haar netwerk en allianties groeit. Daarom werken wij in ontwikkelingslanden vooral met lokale organisaties samen, waarmee we hun invloed en de kracht van hun stem in hun samenlevingen versterken. In onze campagnes zijn wij er op bedacht dat we in ontwikkelingslanden landen niet de stem van burgers uit die landen verdringen. Het is niet Oxfam die de leiding neemt, maar het zijn lokale organisaties die, waar nodig met onze steun, zoveel mogelijk de boventoon voeren. In sommige landen is het overigens niet effectief als een lokale organisatie zich publiekelijk met een bekende NGO als Oxfam verbindt. Ons sterke profiel op mensenrechten en de scherpte in onze campagneboodschappen kan lokale partners in (levens)gevaar brengen. Bij ons staat het respect voor de wensen van lokale partners voorop en tegelijkertijd proberen wij de handelingsruimte voor lokale maatschappelijke organisaties te vergroten.’

wereldwijde beweging

‘Bij Oxfam staat voorop dat ieder lid van de Oxfam confederatie voortkomt uit het initiatief van burgers ter plekke. Net zoals de Nederlandse Novib is opgericht door energieke en betrokken burgers als Jan Tinbergen en Simon Jelsma, die vonden dat Nederland, na de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, midden in de wereld moest staan. Wij zijn ons heel goed bewust waar we vandaan komen en waar we voor staan en we koesteren onze wortels. Ik ben heel trots dat ik, als een politieke vluchteling uit Iran, nu leiding mag geven aan een organisatie die gedragen wordt door de financiële en maatschappelijke steun van een half miljoen Nederlanders.

Die brede steun in Nederland, maar ook in de andere landen waar Oxfam-leden sterk zijn geworteld in hun samenlevingen, getuigt er van dat waar Oxfam voor staat, universele waarden zijn die mensen uit alle wereldstreken inspireert. In Oxfam zijn we onderdeel van een wereldwijde beweging van burgers en hun organisaties. We combineren internationaal burgerschap met een diepe overtuiging dat alle mensen in de wereld gelijke rechten hebben, die ook gerespecteerd moeten worden.’

transparantie

‘Wie zijn herkomst verloochent zal zich alleen maar verzwakken. Alle zeventien, zelfbewuste Oxfam-leden zullen gelijkgezinde organisaties uit (voormalige) ontwikkelingslanden blijven verwelkomen. Ik wil ook best het stuk van Van der Linde als een aanmoediging opvatten om op de ingeslagen weg door te gaan. Toch is dat lastig, omdat hij ons en passant ook nog beticht van een gebrek aan transparantie. Dat is flauw, omdat hij in de afgelopen maanden van ons meerdere malen tekst en uitleg kreeg en toelichtende stukken ontving. Bovendien meldt hij zelf dat de door hem gewenste informatie in het al sinds jaar en dag online beschikbare Jaarverslag staat. Is dat gebrek aan transparantie? Het feit dat Oxfam Novib zowel in 2011 als 2012 bekroond is met de Transparant Prijs voor het meest innovatieve Jaarverslag bewijst dat wij liever daden stellen.’

Bron: Bron: Oxfam Novib, 28 mei 2013

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies