'Leiders met Lef? Die zijn er niet'

  • 1 mei 2017

'Leiders met Lef’, leest een man hardop van het bord, dat door één van de vrijwilligers van Oxfam Novib wordt gedragen. ‘Tja. Die zijn er dus niet.’ Maar als de 8000 man die voor de klimaatmars de straat opgingen één ding bewezen, dan was het wel dat er in Nederland geen gebrek aan lef is.

De straat op voor een eerlijk klimaatbeleid

Op 29 april kwamen milieu-activisten van verschillende organisaties bij elkaar. Met als doel: het (nieuwe) kabinet erop wijzen dat het nú tijd is om klimaatverandering tegen te gaan.

Oxfam Novib liep mee. Zowel vrijwilligers als medewerkers droegen borden met de tekst ‘Gezocht: leiders met lef’. En die slogan trok veel aandacht.

Leiders met lef bestaan wél

Zoals de toeschouwer die opmerkte dat er geen leiders met lef zijn. Dat geloven wij niet. Ondanks dat het 29 april nog best koud was en er regen was voorspeld, stonden er toch 8.000 man klaar om mee te doen aan de klimaatmars. Dat moet Den Haag gezien hebben. Nu moeten ze nog luisteren.

Dat zoveel mensen meeliepen geeft ons hoop en moed. Klimaat is een onderwerp dat leeft!

Klimaatverandering belangrijk onderwerp tijdens formatie

Tijdens de verkiezingen werd er amper aandacht aan besteed, maar tijdens de formatie hebben de partijen de perfecte herkansing om toch voldoende aandacht te besteden aan het klimaatbeleid. Bij het huidige klimaatbeleid blijken arme Nederlanders naar verhouding bijvoorbeeld veel meer te betalen dan rijke Nederlanders. Ook wereldwijd zien we terug dat de armere bevolking de grootste gevolgen van klimaatverandering draagt, terwijl zij het minste uitstoten.

Door minder uit te stoten en door financiële steun te bieden aan ontwikkelingslanden in hun strijd tegen klimaatverandering, kan het nieuwe kabinet het tij keren.

Wie A zegt, moet B zeggen

Wij willen iedereen bedanken die tijdens de klimaatmars met ons meeliep, of met een andere organisatie. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde doel! Maar hier stopt ons werk natuurlijk niet. We proberen op verschillende manieren politici in Nederland te beïnvloeden om zich harder te maken voor een goed klimaatbeleid. Daarnaast ondersteunen we kleine boeren wereldwijd, zodat zij beter kunnen omgaan met het veranderde klimaat. Help jij mee?

Word donateur

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies