COP 22 Marrakech: klimaattop van de actie

  • 3 november 2016
Een boerin in Ghana met haar kind op de rug. Foto: Oxfam

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de wereldleiders in Parijs het voor elkaar hebben gekregen om een ambitieus klimaatakkoord op te stellen. Ook daarna hebben de regeringsleiders niet stilgezeten. In korte tijd hebben voldoende regeringen het voor elkaar gekregen om op nationaal niveau toestemming te krijgen om het akkoord te tekenen. Op 4 november 2016 kan het akkoord dan ook in werking treden en kunnen ze aan de slag.

Een positieve aftrap voor de volgende klimaattop, die van 7 tot 18 november in Marrakech wordt gehouden. Na het politieke akkoord in Parijs, wordt Marrakech gezien als de klimaattop van de actie. Want hoe gaan de afspraken die er in Parijs gemaakt zijn er concreet uit zien?

Wat is er nodig in de strijd tegen klimaatverandering?

Klimaatfinanciering is erg belangrijk in de internationale strijd tegen klimaatverandering. Dit houdt in dat geld beschikbaar wordt gesteld om arme landen te ondersteunen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Zo krijgen de arme boeren en boerinnen bijvoorbeeld training om zelf zaden te kweken die een betere oogst opleveren. Ook kunnen deze landen via klimaatfinanciering geholpen worden om over te schakelen naar schone in plaats van fossiele energie.

Helaas blijft het beschikbaar stellen van geld voor de allerarmste boeren om zich te weren tegen de extreme weersomstandigheden ver achter. En dat terwijl landbouw in de klimaatplannen van 90% van de ontwikkelingslanden opgenomen is als een prioriteit. Werk aan de winkel dus!

Wat doet Oxfam Novib?

Oxfam Novib is aanwezig op de klimaattop in Marrakech en roept daar rijke landen op om deze noodzakelijke klimaatfinanciering beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd doet Oxfam Novib onderzoek in Nigeria, Ghana, Ethiopië, Pakistan en Filipijnen om inzicht te krijgen in de besteding van het geld en of het inderdaad bij de meest arme en kwetsbare boeren en boerinnen terecht komt. Op deze manier kunnen we invloed uitoefenen op het geld dat beschikbaar is, en samen met lokale partners werken aan plannen om kleinschalige landbouw hoog op de nationale agenda te zetten.

Zo werkt Oxfam op alle niveaus, van de arme boeren tot volksvertegenwoordigers, om de problemen rondom klimaatverandering aan te pakken.

Volg Oxfam Novib in Marrakech

Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt tijdens de klimaattop in Marrakech? Volg dan Anouk Franck, onze beleidsadviseur klimaatverandering, op Twitter via @oxfamnovib. Anouk is in Marrakech en volgt alle gebeurtenissen op de voet.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies