Giro555: Nepal bouwt op

  • 17 september 2015
Sangita Thami (18) leert schuilplaatsen bouwen in Chokati. Foto:Oxfam GB

‘Ik heb niet alleen anderen geholpen, maar ook mezelf! Met bouwmaterialen van Oxfam, heeft Sangita Thami (18) met haar team 26 tijdelijke schuilplaatsen gebouwd. Haar dorpsgenoten hebben nu weer onderdak na de heftige aardbevingen die Nepal in 2015 troffen. Hoewel haar eigen huis nog gedeeltelijk in puin ligt, is ze erg blij met deze nieuwe vaardigheid. ‘Ik kan nu overal helpen waar dat nodig is!’

Wie herinnert het zich niet. Nepal werd in het voorjaar van 2015 tot twee keer toe getroffen door een aardbeving. Duizenden mensen verloren het leven of raakten gewond. 800.000 huizen raakten beschadigd of werden volledig vernield. In totaal trof de ramp meer dan 8 miljoen mensen. Nu is bekend welke eerste hulp organisaties hebben geboden met het geld van giro 555.

Fase 1: Noodhulp

Direct na de ramp heeft Oxfam razendsnel een noodhulpteam opgezet. Oxfammedewerkers vanuit de hele wereld kwamen naar Nepal om lokale teams te versterken bij het leveren van de eerste hulp. Oxfam deelde hygiënekits, zout, handdoeken en emmers voor het opvangen van water uit. Noodtoiletten hielpen de uitbraak van ziektes voorkomen. Als tijdelijk onderdak ontvingen slachtoffers zeilen, tenten, bouwpakketten en golfplaten.


Golfplaten van Oxfam dienen als tijdelijk onderkomen voor 7 a 8 volwassenen. Foto:Oxfam GB.

Fase 2: Wederopbouw

De eerste hulp zijn we begonnen met de wederopbouw. We leveren zaden en landbouwwerktuigen, zodat mensen niet afhankelijk blijven van voedselhulp. Boeren die hun inkomsten verloren, worden omgeschoold tot timmerman of bouwvakker. Op die manier kunnen zij, net als de 18 jarige Sangita, bijdagen aan de wederopbouw en in hun eigen inkomen voorzien.

Besteding opbrengsten Giro555

Van de ruim 25 miljoen euro die de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) ontvingen tijdens de landelijke actie “Nederland helpt Nepal”, is eenvijfde besteed. Meer dan 200.000 Nepalezen kregen hulp met geld van Giro555. Oxfam Novib ontving ruim 3.6 miljoen euro van Giro555. Tot 31 juli 2015 is hiervan 671.434 euro (18%) besteed aan noodhulp en aan de eerste stappen richting wederopbouw.

Rapport Oxfam Novib (PDF)

Maar we zijn er nog niet. Voor het komende jaar heeft Oxfam een aantal doelen gesteld op het gebied van onderdak, water & sanitair en voedselzekerheid:

  • Onderdak: Oxfam wil binnen een jaar 60.000 door de aardbeving getroffen gezinnen voorzien van geschikte huisvesting, zodat zij niet meer in de open lucht of in tijdelijk onderdak hoeven te wonen.
  • Water en sanitair: Oxfam wil 350.000 mensen toegang geven tot permanente douches, toiletten en schoon drinkwater. Ook geven we voorlichting over het belang van goede hygiëne.
  • Levensonderhoud: Oxfam wil 19.000 gezinnen helpen om zelf weer een inkomen te verdienen en daarmee in eigen basisbehoeftes te kunnen voorzien.


Watertank (11.000 ltr) van Oxfam in Undikhel, Nepal's grootste opvangkamp. Foto:Oxfam GB

Bestand tegen nieuw natuurgeweld

‘Nepal krabbelt langzaam op. Het accent in de hulpverlening verschuift steeds meer van noodhulp naar wederopbouw, zoals de bouw van permanente woningen, ziekenhuizen en scholen die sterk genoeg zijn om nieuw natuurgeweld te doorstaan’, aldus Gijs de Vries, actievoorzitter van Giro555.

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies