Farah Karimi opent Academisch jaar Letteren Faculteit Groningen

  • 1 september 2015

Oxfam Novib directeur Farah Karimi opende vandaag het Academisch Jaar op de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar lezing staat in het teken van de nieuwe Sustainable Development Goals (SDGs) en hoe deze doelstellingen bij gaan dragen aan het uitbannen van alle vormen van extreme armoede voor 2030.


Foto: Ilse Noordhof/ Oxfam Novib

Lezing Farah Karimi

Farah Karimi blikt terug op de Millenniumdoelen (MDGs); wat is er in 2000 beloofd, wat is er bereikt en wat kunnen we hiervan leren? Haar belangrijkste boodschap: we laten niemand in de steek! De nieuwe ontwikkelingsdoelen moeten een oplossing bieden voor de gigantische armoedeproblematiek en juist ook de problemen van de allerarmsten in de wereld oplossen. Farah besteedt in het bijzonder aandacht aan de rol van Nederland en de wijze waarop ons land nog veel meer kan bijdragen aan mondiale armoedebestrijding.

Bekijk lezing (pdf) en bijbehorende powerpoint:


Millennium Development Goals (MDGs)

Begin van deze eeuw spraken wereldleiders af om in 2015 een achttal doelen bereikt te hebben. Met het formuleren van de Millennium Development Goals (MDGs) zijn concrete targets geformuleerd, waaronder het halveren van extreme armoede, basisonderwijs voor iedereen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen en sterk terugdringen van moeder- en kindsterfte. In september 2015 komen wereldleiders weer bij elkaar in New York om nieuwe afspraken te maken voor de volgende 15 jaar.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Onderweg naar een nieuwe toekomst? De ambities zijn hoog! Er zijn 17 Sustainable Development Goals (SDGs) geformuleerd, met als uitgangspunt duurzame ontwikkeling voor iedereen wereldwijd. De ambitie is een universele agenda met daarin verschillende mondiale vraagstukken zoals armoede, ongelijkheid, conflicten en klimaatverandering te adresseren.

Bron: Oxfam Novib, 1 september 2015

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies