Extra geld asielopvang kleine meevaller ontwikkelingsbudget

  • 30 november 2015

Met 350 miljoen euro extra geld voor de opvangkosten voor asielzoekers, beperkt minister Dijsselbloem de verdere uitholling van het ontwikkelingsbudget voor 2015. Het extra geld is hard nodig, omdat de kosten voor de eerstejaarsopvang van naar schatting 58.000 asielzoekers in Nederland dit jaar stijgen tot ongeveer 1,2 miljard. Dit zou betaald worden uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking van Minister Ploumen.

Budget voor armoedebestrijding ontzien

Oxfam Novib drong eerder al aan bij het kabinet en de Tweede Kamer om de sterk gestegen kosten voor asielopvang niet ten koste te laten gaan van hulp aan de allerarmsten. De Tweede Kamer vroeg hier in september in de Motie Slob/ Samson ook om. Oxfam Novib is blij dat de regering ons pleidooi voor Ontwikkelingssamenwerking heeft gehoord en nu extra geld vrijmaakt. Daarmee zijn bestaande programma’s voor armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid voor nu niet meer in gevaar. Dit werk is juist belangrijk om de grondoorzaken van armoede ongelijkheid, conflicten en migratie aan te pakken.

Hypotheek op de toekomst

Oxfam Novib hoopt dat het kabinet ook voor komende jaren geld uit andere budgetten vrijmaakt voor de eerstejaars asielopvang. De 400 miljoen euro extra die Minister Dijsselbloem wil inzetten om de asielopvang in 2016 te betalen, komen namelijk uit het Ontwikkelingsbudget van het jaar daarna. In feite neemt hij een voorschot op de verwachte stijging van het OS-budget als gevolg van een groei van de economie. Deze hypotheek op de toekomst is geen structurele oplossing, maar eerder onverantwoord begroten. Het vormt ook een risico: als de economie niet groeit, staat het ontwikkelingsbudget gelijk weer verder onder druk.

Allerarmsten betalen de rekening

Het is belangrijk dat het kabinet een structurele oplossing vindt voor de kosten van asielopvang. Juist nu de gevolgen van klimaatverandering, ongelijkheid en talloze conflicten zich overal laten voelen. Tegelijk zal het kabinet in 2016 en 2017 nog verder bezuinigen op Ontwikkelingssamenwerking. Dat is afgesproken in het Regeerakkoord, met in 2016 een korting van 750 miljoen. Nog verdere uitholling van het budget is volgens Oxfam Novib onverantwoord, omdat het ten koste gaat van de allerarmsten. De internationale regels voor ontwikkelingssamenwerking staan het weliswaar toe om asielopvang te betalen uit het Ontwikkelingsbudget. Minister Ploumen zei daarover vorige week in het Kamerdebat: ‘Het mag, maar het hoeft niet.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies