Een terugblik op de vluchtelingentop

  • 27 september 2016

Op 19 september kwam de internationale gemeenschap bijeen in New York. Het doel was om hier samen te spreken over de vluchtelingencrisis. Het was een unieke kans voor wereldleiders om tot een echte, unieke en duurzame aanpak voor de wereldwijde vluchtelingencrisis te komen. Samen met 250.000 anderen riepen jullie de wereldleiders op om dit met beide handen aan te grijpen. Is hen dat gelukt? Marieke van Doorninck beantwoord vijf belangrijke vragen over de vluchtelingentop.

Waar was de vluchtelingentop voor bedoeld?

'Het haalt misschien de kranten niet meer, maar er zijn nog steeds meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Zij moeten nog allemaal geholpen en opgevangen worden. De vluchtelingencrisis speelt zich misschien niet meer in Europa af doordat de grenzen zich steeds verder sluiten, maar bestaat nog steeds. Dit zie je terug in de buurlanden van conflictgebieden: in Libanon is bijvoorbeeld 1 op de 4 mensen vluchteling. Dit vergt enorm veel van armere landen die nog volop in ontwikkeling zijn. Daar moet een oplossing voor komen.

'Tijdens de top kregen vluchtelingen ook de kans om te spreken. Over hun ervaringen, waar zij tegenaan lopen. Belangrijke en relevante informatie voor het tot stand komen van een gedegen plan.'

Sprekers zoals Mohammed Badran?

'Precies. Mohammed Badran is enkele jaren geleden vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. Nu studeert hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft een eigen stichting, SYVNL. In de aanloop naar de vluchtelingentop hebben wij veel met hem gesproken. Hij gaf een indrukwekkende speech. "Crisis na crisis, conferentie na conferentie. Het lijkt wel alsof geen actie ondernemen het enige is waar wereldleiders het over eens kunnen worden", zei hij. Hij sprak zijn hoop uit dat deze samenkomst van wereldleiders anders zou zijn.'

Video

Op deze plek staat een YouTube video. YouTube plaatst cookies.
Als je die hier wilt bekijken, kies dan bij cookie-instellingen dat je social media cookies accepteert.
Of bekijk de video buiten deze site op YouTube.

En was deze bijeenkomst anders?

'De uitkomsten van de vluchtelingentop zijn op z’n zachtst gezegd teleurstellend. Er zijn alleen bestaande internationale verplichtingen herbevestigt. Belangrijk, maar dat was niet waar we samen met veel andere NGO’s op hoopte. De VN ook niet trouwens. Wij wilden graag dat er afspraken gemaakt zouden worden tussen rijke landen om 10% van alle vluchtelingen te hervestigen. Om de druk in landen als Libanon te verminderen. Er is een uitgelezen kans gemist om meer te doen en harde afspraken met elkaar te maken. Over veilige routes voor vluchtelingen, opvang en integratie en (financiële) hulp aan landen in de regio’s waar het overgrote deel van alle vluchtelingen wordt opgevangen.

'Bovendien staan er kwalijke zaken in de politieke verklaring die tijdens de top is opgesteld. Deze sluit bijvoorbeeld vreemdelingendetentie van kinderen niet uit. Vreemdelingendetentie is nooit in het belang van een kind en niet in lijn met internationaal recht.'

Maar er is toch wel geld toegezegd voor vluchtelingenopvang door verschillende landen?

'Tijdens de Obama-top op 20 september, die volgde op de vluchtelingentop, is er inderdaad door verschillende landen geld toegezegd. Dat moest ook. De Obama-top was een zogenoemde ‘pay to play‘. Je mocht dus alleen aanwezig zijn als je op voorhand een bijdrage beloofde.

'Maar we zijn nu al een poosje verder en we weten eigenlijk van de meeste landen nog steeds niet wát ze precies hebben toegezegd. Bovendien is er méér nodig dan geld. Landen moeten ook vluchtelingen opnemen, bijvoorbeeld via de zogenoemde VN hervestiging programma’s. Nederland blijft weigeren om meer kwetsbare vluchtelingen op te vangen en blijft al jaren hangen op een povere 500.'

En hoe gaan we dan nu verder?

'Op de vluchtelingentop hebben we de petities ingeleverd. 250.000 mensen riepen via de petitie wereldleiders op om vluchtelingen menselijk te behandelen en hen een betere kans te geven om hun leven weer snel op te pakken. Op beide toppen werd hier niet naar geluisterd. De echte beslissingen en afspraken werden vooruit geschoven naar 2018.

'We zullen landen daarom blijven ‘stalken’ om te zorgen dat er ook boter bij de vis komt en het geld terecht komt bij de mensen en de landen die het hard nodig hebben. We zullen er bij onze regeringen op blijven aandringen om belangrijke zaken als veilige vluchtroutes, reddingsoperaties en goede opvang, onderwijs voor alle vluchtelingenkinderen en geen kind meer in de cel in gang te zetten.

Bovendien zullen we er, samen met andere NGOs hard aan werken te zorgen dat er in 2018 wél echte afspraken worden gemaakt. Die echt een verschil gaan maken voor vluchtelingen en migranten met goede afspraken en een beleid dat er voor zorgt dat vluchtelingen en migranten een toekomst hebben. En in de tussentijd ondersteunen wij landen in de opvang van vluchtelingen. Zowel in Europa, als in de regio.'

Help mensen op de vlucht

Het leven van miljoenen mensen op de vlucht staat stil. Daarom helpen we. Door de leefomstandigheden in kampen te verbeteren en te zorgen dat vluchtelingen weer aan het werk kunnen en naar school. Help mee! Mensen op de vlucht willen nu verder met hun leven. Laat ze niet langer wachten. Geef als je kunt en help vluchtelingen vooruit.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies