Banken gaan beter om met jouw geld

 • 29 september 2015

Wat gebeurt er met het geld dat jij naar de bank brengt? Wordt jouw geld geïnvesteerd in een beter klimaat? Draagt jouw geld bij aan dierenwelzijn? Of Komt jouw investering terecht in de wapenhandel of olie- en gasboringen? Een nieuw rapport laat zien dat de acht belangrijkste banken van Nederland duurzamer zijn geworden het afgelopen jaar. Banken hebben hun beleid aangescherpt, maar het kan nog ambitieuzer, blijkt uit de Eerlijke Bankwijzer.

Koplopers, middenmoters & achterblijvers

Van de acht banken is de ASN Bank het meest duurzaam, blijkt uit de laatste update van de Eerlijke Bankwijzer. Deze bank scoort het best op de meeste thema’s van de Eerlijke Bankwijzer. De ING investeert nog nauwelijks duurzaam en is daarmee hekkensluiter. Is jouw bank een koploper, middenmoter of achterblijver? Check de scores en vraag je bank om jouw geld duurzaam te investeren.

Banken eisen meer duurzaamheid

Het afgelopen jaar heeft de Eerlijke Bankwijzer het duurzaamheidbeleid van acht belangrijke Nederlandse banken met elkaar vergeleken. Het beleid op thema’s als onder andere natuur, bonussen, gezondheid, mijnbouw en wapens is onder de loep genomen. Mooi om te zien is dat alle onderzochte banken ook echt hebben gewerkt aan een beter beleid! De banken stellen steeds meer eisen aan bedrijven waarin zij jouw geld investeren:

 • ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in het poolgebied.SNS Bank stelt eisen aan energiebesparing en het verminderen van uitstoot van broeikasgassen.
 • ING financiert geen ‘mountain top removal mining’ meer, een vorm van mijnbouw die belastend is voor mens en milieu.
 • ASN Bank stelt harde voorwaarden aan dierenwelzijn in de veehouderij.
 • Triodos wil dat in de hele productieketen rechten van werknemers zijn beschermd.
 • Rabobank gaat landroof tegen en is veel transparanter geworden over het geld dat ze lenen aan bedrijven.

Titus Bolten, woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer: ‘Alle onderzochte banken tonen aan dat zij hun beleid hebben aangescherpt. Banken willen dus stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, ze zien meer en meer dat dit ook echt hard nodig is.’


Van de acht banken scoort ASN Bank op de meeste onderwerpen het best.

Het kan nog duurzamer

De Eerlijke Bankwijzer is tevreden met de stappen die banken zetten, maar vindt tegelijkertijd dat het nog ambitieuzer kan en moet. Op sommige thema’s blijven de banken nog te veel achter, vooral op klimaat, dierenwelzijn en de olie- en gaswinning:

Klimaat

 • ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten.
 • ABN Amro, ING en Van Lanschot stimuleren bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Dierenwelzijn 

 • Rabobank sluit bont niet uit.
 • ABN Amro, ING en Van Lanschot sporen bedrijven onvoldoende aan om van intensieve veehouderij om te schakelen naar diervriendelijke productie.

Olie- en gaswinning 

 • Van Lanschot sluit investeringen in het winnen van teerzand niet uit, wat veel CO2 uitstoot tot gevolg heeft.
 • ABN Amro, ING, NIBC en Van Lanschot sluiten investeringen in schaliegas niet uit.
 • ING, Rabobank en Van Lanschot sluiten olieboringen in het Noordpoolgebied niet uit.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies