Sustainable Development Goals

In september 2015 presenteren wereldleiders 17 nieuwe, ambitieuze Sustainable Development Goals. Met deze doelen willen de wereldleiders voor 2030 een einde maken aan armoede, ongelijkheid bestrijden en klimaatverandering stoppen.

Vanaf 2015 beïnvloeden de Sustainabel Development Goals’s (SDG's) de wereldpolitiek. Deze werelddoelen scheppen een duidelijk kader waarbinnen nationale overheden verantwoordelijk zijn voor duurzame ontwikkeling.

Ongelijkheid, gender en klimaatverandering

Oxfam Novib werkt al jaren aan het stimuleren van duurzame ontwikkeling, zowel in Nederland als internationaal. Hierbij richten we ons vooral op de SDG’s ongelijkheid, gender en klimaatverandering. Tijdens projecten over deze thema's werken we veel samen met andere organisaties, zoals alliantiepartner SOMO, maar ook vakbonden, boerenorganisaties en vrouwengroepen.

Oxfam-Novib-Kenya-rechtvaardigheid-armoede-86378Sam TarlingOxfam

Budget ontwikkelingshulp

In september 2016 vraagt Oxfam Novib nationaal aandacht voor de rol van ontwikkelingshulp voor het behalen van de SDG’s. In het rapport Accountability and Ownership: The Role of Aid in a post-2015 World stellen we dat zonder ontwikkelingshulp arme landen onmogelijk de SDG’s kunnen bereiken. Oxfam Novib roept de politieke partijen in Nederland op de cruciale rol van ontwikkelingshulp onder ogen te zien en het budget weer terug te brengen naar 0,8 procent van het nationaal inkomen.

Allerarmsten profiteren niet

Want de aanname dat economische groei via ‘trickle down’ vanzelf bij de armsten terecht komt klopt niet. Het rapport laat zien dat het inkomen van de allerarmste 10% van de wereldbevolking, het minst is gegroeid tussen 1988 en 2011. Hun jaarinkomen is over bijna 25 jaar tijd met slechts 3 dollar per jaar omhoog gegaan, dat betekent minder dan 1 cent per dag.

Burger en staat

Hulp moet gericht zijn op het versterken van de relatie tussen burger en de staat. Ontwikkeling vereist een degelijke overheid die instituties kan bouwen, zelf belasting kan heffen, bescherming kan bieden aan haar burgers, en zorg en onderwijs kan leveren. Burgers moeten kunnen meedoen aan besluitvorming die hen raakt.

Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib:

De armsten profiteren niet van economische groei. Private financiering gaat niet of nauwelijks naar de zwakste landen. Bovendien zijn de overheden daar niet in staat om andere vormen van ontwikkelingsfinanciering op te nemen. In deze landen moeten we eerst aan de voorwaarden voor ontwikkeling werken en ontwikkelingshulp speelt hierin een essentiële rol.

Oxfam-Novib-Cambodja-perspectief-microkrediet-10368Kimlong MengOxfam Novib2

Ondernemers stimuleren SDG’s

Oxfam Novib stimuleert ook Nederlandse bedrijven een bijdrage te leveren aan de SDG’s. Als bedrijvenambassadeur via het Ondernemers voor Ondernemers Netwerk steunen ondernemers in Nederland ondernemers in ontwikkelingslanden met het op- en uitbouwen van hun bedrijf en dragen daarmee bij aan de SDG’s.

Terug naar Geschiedenis van Oxfam Novib

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies