Foto: Oxfam Novib

Anti-Honger-Actie

Novib, UNESCO en UNICEF starten in 1960 de jaarlijkse Anti-Honger-Actie. Ieder jaar weten lokale Novib-groepen tussen de 1 en 1,5 miljoen gulden bijeen te brengen. Het geld gaat naar projecten van de VN en Novib. In 1970 krijgt de actieweek een nieuwe naam: Werk aan de Wereld.

Voedsel en Landbouw Organisatie

In het najaar van 1960 houdt Novib samen de Nederlandse afdelingen van UNICEF en UNESCO de eerste inzameling van de Anti-Honger-Actie, op initiatief van de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de Verenigde Naties en als onderdeel van de internationale campagne Freedom From Hunger Campaign.

Brood in de Wereld

De actie levert in 1960 een bedrag van ruim 600.000 gulden op. Novib ontvangt 375.000 gulden. Dit bedrag wordt met bijna 200.000 gulden verhoogd door een gift van het comité Brood in de Wereld, een actie van Nederlandse bakkers. De opbrengst van de actie gaat naar graanverbeteringsprojecten in het Midden-Oosten.

Anti-Honger-Actie
Foto: Oxfam Novib
Anti-Honger-Actie
Foto: Oxfam Novib

Erfgewassen

Ook wordt de Stichting ter Voorbereiding en Uitvoering van het Erfgewassenproject opgericht. Deze stichting zal erfgewassenprojecten opzetten en begeleiden, waarbij de gelden rechtstreeks vanuit Nederland worden besteed. Doel is de kwaliteit van erfgewassen, producten in de moestuin of op het erf, te verbeteren en nieuwe producten te verbouwen, zodat de voedingswaarde wordt verhoogd. In 1963 en 1964 worden erfgewassenprojecten gestart in Nigeria, Sierra Leone, Kameroen en Ceylon.

Jongeren met 10 x 10

1,1 miljoen gulden is de opbrengst van de Anti-Honger-Actie in 1961, waarvan 666.000 gulden naar Novib gaat. In de loop van 1962 komt daar nog een bedrag van 2,25 miljoen gulden bij door de actie 10 x 10, georganiseerd door de Nederlandse Jeugd Gemeenschap. Nederlandse jongeren geven gedurende 10 weken 10% van hun zakgeld aan Novib en leren op die manier over armoede en ongelijkheid in de wereld.

Prins Bernhard koopt in 1963 de eerste zegel van de Anti-Honger-Actie
Foto: Thuring, Fotoburo, Haagse Beeldbank
Anti-Honger-Actie
Foto: Oxfam Novib

Internationaal voorop

In de jaren 1962-1965 bedraagt de opbrengst van de Anti-Honger-Actie jaarlijks zo’n 650.000 gulden. Het jaar 1963 vormt een uitzondering, met ruim 214.000 gulden, vanwege het ontbreken van een landelijke najaarsinzameling.

Door de actieve rol van Novib loopt Nederland voorop in de wereld in de Freedom From Hunger Campaign. Novib is een voorloper met de eerste landelijke inzamelingsactie en het samenstellen van voorlichtingsmateriaal. Zo worden in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de omroepen KRO, VARA en NTS en de Koninklijke Shell diverse documentaires in Dahomey, Kameroen en op Ceylon gemaakt.

Einde van Anti-Honger-Actie

In 1970 eindigt de campagne Anti-Honger-Actie. Novib heeft dan een nieuwe aanpak: donatieverzoeken koppelen aan voorlichting over de relatie tussen arme en rijke landen.

Terug naar Geschiedenis van Oxfam Novib

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies