Foto: Sam Tarling / Oxfam

4 redenen waarom Oxfam Novib zich bezighoudt met extreme ongelijkheid

Waarom houdt Oxfam Novib zich bezig met extreme ongelijkheid? En wat heeft extreme ongelijkheid te maken met Nederlandse politiek, belasting, inkomsten en vermogen?

1. Armoede los je niet op door hulp alleen

Alleen hulp geven lost de armoede in de wereld niet op. Hiervoor moeten we de structurele oorzaken van armoede aanpakken. Armoede is het gevolg van de ongelijke verdeling van macht en invloed. Grote bedrijven en de extreem rijken gebruiken hun invloed om de politiek en de regelgeving naar hun hand te zetten.

Dat gebeurt onder andere via belastingen, zowel hier als in ontwikkelingslanden. Grote internationale ondernemingen gebruiken ingewikkelde belastingconstructies. Zo sluizen multinationals miljarden aan winsten weg en betalen zij geen belastinggeld in ontwikkelingslanden. Daarom werkt Oxfam Novib niet alleen in ontwikkelingslanden. Wereldwijd oefenen we politieke druk uit en stellen we het beleid van internationale bedrijven aan de orde.

2. Extreme ongelijkheid in Nederland heeft invloed op mensen in ontwikkelingslanden

 • Ruim 2000 miljardairs zijn samen rijker dan 60 % van de wereldbevolking
 • Ook in Nederland bestaat extreme ongelijkheid. De 5 rijkste families hebben evenveel vermogen (bezittingen) als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen.
 • De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateert dat de kloof in inkomen tussen de bovenste en onderste 10% sinds 1985 toeneemt.

Steeds meer economen zien, net als Oxfam Novib, deze extreme ongelijkheid als een groeiend probleem. Door speculatie met vermogen in Nederland en daarbuiten kan de prijs van voedsel enorm worden beïnvloed. Dit drijft de prijzen van voedsel op; wereldwijd betalen arme mensen in verhouding nóg meer voor hun bord eten.

3. Groeiende ongelijkheid werkt armoede in de hand

Wereldwijd groeit extreme ongelijkheid. Volgens internationale leiders als voormalig president Obama en instellingen als het IMF is extreme ongelijkheid de oorzaak van groeiende sociale problemen en instabiliteit. Economische groei werkt niet in het voordeel van iedereen, omdat deze groei niet gelijk verdeeld wordt.

4. Nederland speelt een grote rol bij belastingontwijking

Westerse landen geven per jaar 92 miljard euro uit aan ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd lopen ontwikkelingslanden miljarden euro’s mis door het oneerlijke belastingsysteem. Dit geld is juist hard nodig voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.

Nederland speelt een sleutelrol in belastingontwijking. Minstens 80% van de grootste bedrijven ter wereld hebben een brievenbusfirma in Nederland. Jaarlijks vloeit er 8000 miljard euro door ons land. Niet alleen Nederland en Europa lopen geld mis door belastingontwijking, ook ontwikkelingslanden. We zorgen er dus voor dat rijke mensen steeds rijker worden en ontwikkelingslanden arm blijven.

Aanpak extreme ongelijkheid

Reden genoeg om te strijden voor een eerlijk nationaal en internationaal belastingsysteem dat voor iedereen werkt. Geen extra belastingen op het vermogen van gewone mensen, maar een eerlijk systeem waarin de rijkste 1% van de wereldbevolking haar verantwoordelijkheid neemt. Zodat extreme ongelijkheid, en de armoede die hiervan het gevolg is, structureel wordt aangepakt.

Samen met jou en honderdduizenden anderen voeren we de druk op bij politiek en bedrijfsleven. Ook lobbyen we achter de schermen bij overheden en grote bedrijven en werken we samen met mensen in ontwikkelingslanden aan duurzame oplossingen.

Oxfam-Novib-Bangladesh-rechtvaardigheid-ongelijkheid-13920Saikat Mojumder Oxfam Novib

5 zaken invloed op ongelijkheid

5 zaken hebben grote invloed op de groeiende ongelijkheid in de wereld. Met de aanpak van deze punten werken we aan een eerlijke verdeling van welvaart.

 1. Belastingontwijking door multinationals
  Grote bedrijven kunnen gemakkelijk het betalen van belasting ontwijken. Ontwikkelingslanden lopen hierdoor geld mis. Geld dat hard nodig is voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.
 2. De onevenredige macht van een selecte groep rijken en multinationals, waardoor economische spelregels worden gemanipuleerd
  Geld is macht. Belangrijke regelgeving wordt opgesteld in het voordeel van een rijke en machtige elite.
 3. De privatisering van onderwijs en gezondheidzorg
  Onderwijs en gezondheidszorg zijn basisrechten. Door privatisering worden miljoenen gewone mannen en vrouwen hiervan uitgesloten. Arme mensen kunnen veelal de kosten voor privaat onderwijs en gezondheidzorg niet opbrengen en zijn bij het ontbreken van goede publieke zorg en onderwijs dan buitengesloten.
 4. De economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen
  Bijna 70% van de volwassen die niet kunnen lezen en schrijven is vrouw. Ontsnappen aan armoede wordt hierdoor enorm beperkt. Inkomens tussen mannen en vrouwen verschillen wereldwijd.
 5. Lage lonen, waardoor werknemers niet kunnen voorzien in levensonderhoud
  Iedereen heeft een leefbaar loon nodig: een minimuminkomen om zichzelf en zijn of haar gezin te onderhouden.

Als eerste richten we onze pijlen op belastingontwijking door multinationals. Het belastingsysteem moet eerlijker zijn voor iedereen. Strijd mee voor een eerlijke verdeling van welvaart wereldwijd.

 

Foto: Saikat Mojumder / Oxfam Novib

Doe mee: versla armoede

De afgelopen 15 jaar is extreme armoede gehalveerd. Met jouw hulp kunnen we armoede voorgoed verslaan. 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies