Foto: John Ferguson / Oxfam

Partners en coalities

Samenwerking is het hart van ons werk. Met partners en in coalities, in opkomende economieën en in Nederland. Want niemand kan de strijd voor een rechtvaardige wereld in z'n eentje aan. Daarom bundelen wij de krachten van mensen en organisaties en maken samen een vuist maken tegen ongelijkheid.

Samenwerking met overheden en bedrijven

Overheden en bedrijven hebben de macht en de middelen om ongelijkheid aan te pakken. Daarover zijn we continu met hen in gesprek. Ook wijzen we ze op hun verantwoordelijkheden. Zo moeten overheden burgers beschermen en zorg dragen voor een goed bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en werkgelegenheid.

Als overheden hun verantwoordelijkheid niet nemen, steunen wij onze lokale partners om druk op hen uit te oefenen. Ook van de Nederlandse regering en instituten zoals de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie vragen we een actieve bijdrage aan het strijden voor gelijkheid wereldwijd, bijvoorbeeld door het opstellen van eerlijke handelsafspraken.

Voor ons werk ontvangen wij een financiële bijdrage van:

  • Nederlandse overheid
    Oxfam Novib en SOMO ontvangen in 2016 € 15.567.750 voor het strategisch partnerschap met de Nederlandse overheid. Samen pakken we de oorzaken achter ongelijkheid aan. We richten ons op het aanpakken van belastingontwijking, zorgen voor voedselzekerheid en het versterken van burgerrechtenbewegingen en goed bestuur in ontwikkelingslanden.
  • Europese Commissie (ECHO)
    Van Europa krijgen we een bijdrage voor het bieden van noodhulp in Syrië, Zuid-Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek.
  • Nationale Postcode Loterij
    Speel jij mee met een lot van de Nationale Postcode Loterij? Dan draag je ook bij aan een rechtvaardige wereld. Want de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij zorgen ervoor dat honderdduizenden mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Oxfam Novib ontvangt ieder jaar 13,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.
  • IKEA Foundation
    In 2016 is er een samenwerking gestart tussen Oxfam en IKEA Foundation. Met de bijdrage van 7,3 miljoen euro zal Oxfam lokale organisaties en gemeenschappen in Oeganda en Bangladesh helpen om zich beter voor te bereiden op rampen en directe noodhulp bieden. Hierdoor kan noodhulp sneller op gang komen en is beter duidelijk wat er daadwerkelijk ter plekke nodig is.

Coalities met collega-organisaties

In deze netwerken en met deze organisaties werken we samen in de strijd tegen armoede:

  • ASN-Novib Microkredietfonds: financiële steun en advies aan microfinancieringsorganisaties (MFI’s) in opkomende economieën
  • EEN: vijftig Nederlandse organisaties voeren samen campagne en zetten zich in om de Millenniumdoelen te realiseren
  • Eerlijke bankwijzer: een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX om het investeringsbeleid van banken te verduurzamen
  • E-motive: een internationaal netwerk, opgericht door Oxfam Novib, dat kennisuitwisseling over ontwikkelingssamenwerking tussen professionals overal ter wereld stimuleert
  • Dutch Relief Allience (DRA): alliantie van 14 Nederlandse noodhulporganisaties, opgericht in partnerschap met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door samenwerking biedt de DRA snel noodhulp aan slachtoffers van crises wereldwijd
  • Global Campaign for Education (GCE): samenwerkingsverband voor kwalitatief goed, gratis en openbaar onderwijs wereldwijd
  • IMPACT-alliantie: vier Nederlandse organisaties die op innovatieve wijze armoede bestrijden: Oxfam Novib, SOMO, Butterfly Works en 1%CLUB
  • MVO-platform: een netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden die maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Partos: een branchevereniging voor internationale samenwerking
  • Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) of Giro555: een gezamenlijke geldinzameling voor hulpverlening aan slachtoffers van grote humanitaire rampen
  • STOP AIDS NOW!: Oxfam Novib, Aids Fonds, Cordaid Memisa, Hivos en ICCO werken samen aan een wereld zonder hiv en aids
  • Taks Justice Nederland: negen maatschappelijke organisaties vragen samen aandacht voor belastingontwijking: Oxfam Novib, FNV, Oikos, SOMO, Both Ends, Foundation Max van der Stoel, Milieudefensie, Transnational Institute en ActionAid
  • United Civilians for Peace (UCP): drie Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, ICCO, Oxfam Novib en PAX, zetten zich samen in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict
  • Stay Human: een coalitie van 54 organisaties die werkt aan betere opvang en integratie van en polarisatie tegen vluchtelingen in Nederland 

 

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies