Mei 2019: Voortgang van het wereldwijde 10-puntenplan

 • 14 mei 2019

In februari 2018 lanceerden we een wereldwijd 10-puntenplan om de aanpak van wangedrag te versnellen. Sindsdien hebben we onafgebroken gewerkt aan een grondige en omvangrijke hervorming van ons integriteitsbeleid. In het rapport Progress on our Ten-Point Plan delen we de voortgang van het actieplan. Een greep uit de maatregelen:

 • Werken aan een zero tolerance-cultuur
  Pesten, discriminatie en wangedrag kunnen vooral ontstaan in situaties van machtsongelijkheid. Oxfam Novib werkt aan een cultuurverandering om duidelijk te maken dat dit soort gedrag niet acceptabel is. Hiervoor is extra budget beschikbaar. Ook hebben we ondersteuning gevraagd van diverse experts, zoals genderspecialisten. Met een uitgebreide enquête onder medewerkers hebben we meer inzicht gekregen in hoe zij de huidige cultuur ervaren. Wereldwijd zijn initiatieven opgestart om samen met medewerkers de gewenste cultuurverandering in praktijk te brengen. Zo moeten Oxfam-teams regelmatig elkaar in gesprek gaan over dilemma’s in hun werk, de verhoudingen tussen collega’s, partners en lokale bevolking. Alle medewerkers moeten zich vrij voelen om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken of te melden.
 • 102 medewerkers getraind in onderzoekstechnieken
  Oxfam wil elke melding van wangedrag goed onderzoeken. Daarom hebben we het afgelopen jaar 102 medewerkers getraind in het onderzoeken van integriteitschendingen; 93 van hen zijn nu opgenomen in een internationale Oxfam-database, zodat Oxfam wereldwijd een beroep op hen kan doen bij nieuwe meldingen.
 • Onderzoek van oude meldingen
  We onderzochten of eerdere meldingen op de juiste manier zijn afgehandeld. Als dit niet het geval was ondernamen we, voor zover mogelijk, nieuwe actie. Voor deze onderzoeken werkten we samen met externe consultants. Hun aanbevelingen hebben we verwerkt in nieuwe procedures.
 • Niet alleen resultaatgericht, ook aandacht voor werkwijze
  Oxfam-medewerkers hebben een doenersmentaliteit, we willen het beste resultaat behalen in onze strijd tegen armoede. Die focus kan ten koste gaan van zorgvuldigheid. Daarom sturen we nu ook op hóe we werken.
 • Onderzoek door onafhankelijke commissie
  In januari 2019 presenteerde de onafhankelijke commissie een tussentijds rapportover de aanpak van wangedrag binnen Oxfam. In juni 2019 verschijnt hun eindrapport. Daarin staan onder meer de resultaten van hun onderzoek in enkele landen waar Oxfam werkt. De commissie sprak daar met lokale bevolking, medewerkers en partnerorganisaties.
 • Sectorbrede aanpak tegen wangedrag 
  We willen voorkomen dat daders van wangedrag kunnen overstappen naar een andere organisatie. Hiervoor is de samenwerking met andere organisaties inmiddels geïntensiveerd. Samen werken we aan het opzetten van een registratiesysteem, dat toekomstige werkgevers de mogelijkheid biedt om extra integriteitschecks uit te voeren.
 • Internationaal versterken van gendergelijkheid
  Wangedrag tegen vrouwen zit diep verankerd in de samenleving. Daarom willen we vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd extra aandacht geven in al ons werk. 15% van onze projectbudgetten zullen we hieraan besteden.

Bovenstaande is een greep uit de stappen die we hebben gezet sinds de lancering van het 10-puntenplan. Lees de volledige update in het rapport Progress on our Ten-Point Plan (gecorrigeerde versie 20 mei 2019).

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies