Waarom de situatie van Palestijnen niet verbetert

  • 27 juli 2017

Waarom de situatie van Palestijnen niet beter wordt

50 jaar duurt de bezetting van de Palestijnse gebieden inmiddels. Een einde is nog niet in zicht voor de inwoners van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. Bijna de helft van de Palestijnen heeft humanitaire hulp nodig.

Er wonen 4,8 miljoen Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Ondanks de verantwoordelijkheden van Israël als bezettende macht, verslechteren de levensomstandigheden van Palestijnen in de bezette gebieden al jaren. 2,3 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Na 50 jaar bezetting is de toestand dramatischer dan ooit.

Feiten en cijfers: 

  • 1,6 miljoen mensen in de bezette gebieden hebben niet genoeg te eten.
  • 27 % van de Palestijnen heeft geen werk; in de Gazastrook loopt dat cijfer op tot 42%.
  • 25 % van de Palestijnen leeft in armoede.
  • In de Gazastrook is 96% van het beschikbare water niet drinkbaar.
  • 2,3 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig; dat is bijna de helft van alle inwoners van de Palestijnse gebieden.

Verwoestende gevolgen

De bezetting van Palestijns gebied heeft verwoestende gevolgen voor de economie. Toegangswegen worden versperd, er wordt nog steeds gebouwd aan de scheidingsmuur, en land wordt ingepikt om er nederzettingen te bouwen. De Verenigd Naties (VN) hebben berekend dat de economie van de Palestijnse gebieden 2 keer zo welvarend zou kunnen zijn zonder bezetting

De bezetting kost buitensporig veel geld

Om de gevolgen van de Israëlische bezetting te verzachten, heeft de internationale gemeenschap sinds de Oslo-akkoorden van 1993 bijna 27 miljard aan humanitaire hulp gegeven voor Palestijnse gebied.

Wel humanitaire hulp, geen politieke druk

De grote hoeveelheid geld voor humanitaire hulp en ontwikkelingshulp per hoofd van de bevolking is zo goed als uniek in de wereld. Maar ondanks de hulp van de internationale gemeenschap is er geen politieke druk om een einde te maken aan de bezetting en om Israël zijn verantwoordelijkheid te doen inzien. 

Wederopbouwprojecten worden vernield

Europees geld voor hulp in de bezette Palestijnse gebieden wordt besteed aan onder andere watertanks, schaapskooien en elektriciteitspalen. De projecten worden echter regelmatig vernield, of in beslag genomen door de Israëlische autoriteiten. En dat kost veel geld. Zo werd er tussen 2001 en 2015 ongeveer 65 miljoen euro van de Europese lidstaten verspild. Alleen al 23 miljoen euro ging verloren tijdens het laatste gewapende conflict in de Gazastrook in 2014.

Wat is de oplossing?

De Palestijnse gebieden liggen aan een infuus van humanitaire hulp. De internationale gemeenschap heeft er alle belang bij om zich nu in te zetten en een oplossing te vinden voor deze situatie.  Deze oplossing moet politiek, vreedzaam en duurzaam zijn.

  1. Maak een einde aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, en ook aan de blokkade van de Gazastrook
  2. Zie erop toe dat Israël de mensenrechten respecteert en geen toegang tot humanitaire hulp blokkeert
  3. Treed strenger op: geen enkele schending van het internationale recht kan zonder gevolgen blijven

Wacht niet nog eens 50 jaar

“De uitbreidingen van de nederzettingen, buitensporig gebruik van geweld, gedwongen uitwijzingen, beperkingen van bewegingsvrijheid, inbeslagnames van land en de vernieling van huizen zijn illegaal. Een krachteloze veroordeling is niet genoeg. Regeringen staan voor een keuze: ze kunnen actie ondernemen of met lede ogen blijven toekijken”, zegt Evelien van Roemburg, beleidsmedewerker voor het Midden-Oosten bij Oxfam Novib.

“De afgelopen 50 jaar zijn er veel levens verwoest en kansen verloren gegaan. Families werden gescheiden, hun basisrechten werden hen ontnomen. We kunnen niet nog eens 50 jaar wachten op een oplossing.”

Lees ook de oproep van Farah Karimi namens United Civillians for Peace: de waardigheid, de gezondheid en de toekomst van 1,8 miljoen mensen staat op het spel.

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies