Wat organisaties als Oxfam van jongeren kunnen leren

  • 29 juni 2020

Blog door Daniel Macmillen Voskoboynik, jeugdcoördinator van het Youth Engagement Plan

Jongeren praten over de toekomst en sociale veranderingen.jpg
Deelnemende jongeren in Somalië

In de maanden voor de coronacrisis kwamen meer dan 350 jonge activisten en leiders van feministische organisaties uit verschillende landen bijeen in workshops en via onlinegesprekken. De vraag die zij zich stelden: hoe kunnen we invloed uitoefenen op de aanpak van wereldwijde crises en uitdagingen? En hoe kunnen jongerenorganisaties beter samenwerken met organisaties als Oxfam om de noodzakelijke sociale veranderingen te realiseren in de komende tien jaar?

Investeer in jongeren

De resultaten waren duidelijk. Van jonge klimaatactivisten tot feministische bewegingen tot antiracistische groepen: overal nemen jongeren de leiding om grote sociale veranderingen teweeg te brengen waar onze tijd om vraagt. In hoeverre dat echt gaat lukken, hangt gedeeltelijk af van hoe we de energie van deze jonge activisten ondersteunen en opschalen.

Internationale organisaties moeten beter luisteren naar en inspiratie putten uit de durf, diversiteit, creativiteit, flexibiliteit en zorggerichte benaderingen van jongerenbewegingen. Daarnaast zouden ze jongerengroepen financieel moeten ondersteunen, investeren in het opbouwen van langdurige relaties met jongerenbewegingen en actief werken om meer aansluiting te vinden bij een jonger publiek. 

Veel Somalische jongeren hebben geen veilige omgeving om innovatief te kunnen zijn, zich politiek uit te spreken en sociaal bewuste bedrijven te starten. Als deze veilige plek gecreëerd wordt, kan dit leiden tot innovatie en kunnen jongerennetwerken actief opereren. Hierdoor ontstaat er een grotere deelname van jongeren, vrouwen en gemarginaliseerde groepen aan sociaaleconomische en politieke activiteiten. - Samengevatte reflecties uit de workshop in Somalië

Jongeren praten over corona wereldwijd.jpg
Deelnemende jongeren in Bangladesh

Jongeren nemen het voortouw tegen corona

De coronapandemie maakt nog duidelijker hoe belangrijk het is om jongeren bij besluitvorming te betrekken. De afgelopen maanden stonden veel activisten die betrokken waren bij Oxfams jeugdparticipatieplan vooraan om te helpen bij humanitaire actie.

Doordat jongerenorganisaties een groot aanpassingsvermogen hebben, konden zij als eersten reageren op de zich snel verspreidende pandemie. Van Kenia tot India tot Argentinië hebben jongeren het voortouw genomen bij initiatieven om hygiënevoorlichting te geven en voedsel en medische benodigdheden uit te delen aan de meest kwetsbare groepen. Daarnaast kwamen ze op tegen onrechtvaardigheden die door het gedwongen thuisblijven en andere coronamaatregelen worden verergerd, zoals huiselijk geweld.

Sociale organisaties moeten bijdragen aan een postkoloniaal verhaal waarin ieders sterke punten, ervaring en expertise worden gewaardeerd. – deelnemer digitale workshop

Luister en leer van jongeren

De coronacrisis stelt internationale, humanitaire en vooruitstrevende organisaties voor veel uitdagingen. Instellingen moeten creatief zijn met de beschikbare middelen en logistiek en snel reageren op veranderingen. Deze pandemie biedt organisaties de mogelijkheid om te luisteren en te leren van de ervaringen van succesvolle jongerenorganisaties, zodat ze veerkrachtigere manieren van werken kunnen ontwikkelen om de crises van onze tijd het hoofd te bieden. 

De mogelijkheden voor Oxfam om samen te werken met jongeren zijn enorm. Zoals een van de deelnemende jongeren in Italië zei: ‘Jonge mensen hebben Oxfam nodig zoals Oxfam ons nodig heeft; we kunnen elkaar versterken met de kennis en ervaring vanuit Oxfam en de kracht vanuit de jongeren.’

Via een nieuwe strategie is Oxfam wereldwijd van plan het komende decennium prioriteit te geven aan nauwe betrokkenheid bij jongerenbewegingen. Samen maken we de wereld rechtvaardiger en duurzamer.

Jongeren praten over corona wereldwijd.jpg
Deelnemende jongeren in Somalië

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies