IMVO Convenanten loket

24 maart 2020

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Oxfam Novib zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het Ministerie in November 2018 opnieuw een subsidie heeft toegekend aan de ondersteuningsfaciliteit voor Nederlandse maatschappelijke organisaties die deel (willen) nemen aan IMVO convenant onderhandelingen.

Dit loket is uitsluitend bestemd voor in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties. De faciliteit voorziet alleen in een bijdrage aan nog te leveren inzet in de onderhandelingen en voorziet uitdrukkelijk niet in het financieren van al geleverde inzet op welke wijze dan ook. De faciliteit wordt momenteel opengesteld voor aanvragen voor de sector windenergie.

De faciliteit is open voor aanvragen vanaf woensdag 25 maart 2020 tot en met zondag 5 april 2020 middernacht. Alleen digitaal ingestuurde aanvragen worden in behandeling genomen.
Om een aanvraag te doen, dient u het format te gebruiken.

Uw aanvraag zal onder andere getoetst worden op de volgende elementen:

  • Profiel onderhandelaar en track record organisatie
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met keteneffecten in de ‘global south’ en hiervoor relevante contacten met zuidelijke partners
  • Aantoonbare ervaring met en kennis van het implementeren van due diligence m.b.t. de internationale keten
  • De aanvrager heeft voldaan aan de financieringsvoorwaarden van eerdere ondersteuning in andere sectoren
  • Navolging SER advies

Oxfam Novib treedt op als beheerder van de faciliteit. Oxfam Novib heeft uitdrukkelijk geen invloed op het wel/niet toekennen van aanvragen. Dit is voorbehouden aan de stuurgroep, bestaande uit Felix Cohen (onafhankelijk voorzitter), Louise Anten en René Grotenhuis (beiden stuurgroep lid). De stuurgroep streeft ernaar uiterlijk 10 april 2020 uitsluitsel te geven over uw aanvraag.

Vragen kunt u per email stellen tot 31 maart 2020.

Deze faciliteit wordt beheerd door Oxfam Novib.
Contactpersoon: Marieke van Dijk
Email: Marieke.vanDijk@oxfamnovib.nl

Download het aanvraagformulier

Rapportage

Download de beschrijving

Cookies

Logo Oxfam Novib

Fijn dat je onze site bezoekt

Cookies helpen ons om jou te laten zien wat je interessant en belangrijk vindt op onze eigen website, andere websites en sociale media. Vind je dat goed?

Logo Oxfam Novib

Cookies zelf instellen

Analytische en functionele cookies zijn nodig om te zorgen dat onze website goed werkt. Marketing en sociale media cookies zorgen dat je relevante advertenties ziet op andere websites. Welke cookies wil je accepteren?

Ik accepteer alle cookies
Ik wil geen marketing en social media cookies